Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert werknemersverzekeringen uit, zoals de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). Verder beoordeelt het UWV ziekte en arbeidsongeschiktheid, verzorgt het de uitkeringen (waaronder de uitkeringen die vallen binnen de Wet Arbeid en Zorg) en is het verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking daarover.

Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aantal plaatsen met lokale kantoren: 27 27 27 28 28 28
Aantal medewerkers: 21.304 19.529 19.284 19.057 19.563 19.225
Aantal fte: 18.228 16.600 16.600 16.500 17.100 16.741
Aantal Wajongers aan het werk geholpen: 2.800 6.400 7.200 6.600 8.000 8.400
Naar werk uitgestroomde werkzoekende <27 jaar: 45.100 39.500 35.400
Aantal geregistreerde werkzoekende jongeren < 27 jaar: 1 55.000 86.000 86.616
1Peildatum voor 2012 & 2013 is 1 oktober van het betreffende jaar. Peildatum voor cijfers 2015 is 31 maart.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 6 februari 2017.

Kengetallen


Aantal plaatsen met lokale kantoren

2010 2011 2012 2013 2014
27 27 27 28 28
2015
28

Aantal medewerkers

2010 2011 2012 2013 2014
21.304 19.529 19.284 19.057 19.563
2015
19.225

Aantal fte

2010 2011 2012 2013 2014
18.228 16.600 16.600 16.500 17.100
2015
16.741

Aantal Wajongers aan het werk geholpen

2010 2011 2012 2013 2014
2.800 6.400 7.200 6.600 8.000
2015
8.400

Naar werk uitgestroomde werkzoekende <27 jaar

2010 2011 2012 2013 2014
45.100 39.500
2015
35.400

Aantal geregistreerde werkzoekende jongeren < 27 jaar

Peildatum voor 2012 & 2013 is 1 oktober van het betreffende jaar. Peildatum voor cijfers 2015 is 31 maart.

2010 2011 2012 2013 2014
55.000 86.000
2015
86.616

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 6 februari 2017.

Bronnen

  • UWV: Jaarverslag 2015
  • UWV werkzoekenden (2015)
  • UWV: Jaarverslag 2014
  • UWV: Jaarverslag 2013
  • UWV: Jaarverslag 2012
  • UWV: Jaarverslag 2011

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies