Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert werknemersverzekeringen uit, zoals de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). Verder beoordeelt het UWV ziekte en arbeidsongeschiktheid, verzorgt het de uitkeringen (waaronder de uitkeringen die vallen binnen de Wet Arbeid en Zorg) en is het verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking daarover.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal medewerkers: 19.225 18.435 18.169 17.553
Aantal fte: 16.741 15.993 15.763 15.304
Aantal geregistreerde werkzoekende jongeren < 27 jaar: 1 86.616 76.531 74.821
Aantal Wajongers aan het werk geholpen: 8.400 7.700 8.400 9.000
1 Peildatum voor cijfers 2015 is 31 maart peildatum 2016 is 30 september; peildatum 2019 is juni.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 31 december 2019.

Kengetallen


Aantal medewerkers

2015
19.225
2016 2017 2018 2019
18.435 18.169 17.553

Aantal fte

2015
16.741
2016 2017 2018 2019
15.993 15.763 15.304

Aantal geregistreerde werkzoekende jongeren < 27 jaar

Peildatum voor cijfers 2015 is 31 maart peildatum 2016 is 30 september; peildatum 2019 is juni.

2015
86.616
2016 2017 2018 2019
76.531 74.821

Aantal Wajongers aan het werk geholpen

2015
8.400
2016 2017 2018 2019
7.700 8.400 9.000

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 31 december 2019.

Bronnen

  • UWV (2019). Dashboard basiscijfers jeugd.
  • UWV: Jaarverslag 2018.
  • UWV: Jaarverslag 2017.
  • UWV: Jaarverslag 2015
  • UWV werkzoekenden (2015)
  • UWV: Jaarverslag 2014
  • UWV: Jaarverslag 2013
  • UWV: Jaarverslag 2012
  • UWV: Jaarverslag 2011

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies