Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Speciaal basisonderwijs (sbo/sbao)

Voor dit type onderwijs hebben leerlingen een indicatie nodig.
Een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) is bedoeld voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben bij het leren dan een reguliere basisschool kan bieden. De beperkingen van de leerlingen zijn echter niet van dien aard, dat zij voldoen aan de criteria voor plaatsing op een speciale school. Een sbo-school heeft kleine groepen en beschikt over meer deskundigheid op het gebied van leer- en gedragsproblemen dan het regulier basisonderwijs.
De scholen voor speciaal basisonderwijs vallen onder de Wet op het Primair Onderwijs en vallen onder hetzelfde samenwerkingsverband waarin de reguliere basisscholen zijn verenigd.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aantal leerlingen 1 41.768 39.929 38.135 36.847 34.737 33.869 33.951 34.953 35.731 35.671
Aantal scholen 2 304 296 291 288 284 279 273 272 268
1jaartallen betreffen schooljaren, 2010 is bijvoorbeeld schooljaar 2010/2011
2Betreft het totale aantal hoofdvestigingen speciaal basisonderwijs per schooljaar. 2014 is bijvoorbeeld schooljaar 2014/2015
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 12 februari 2021.

Kengetallen


Aantal leerlingen

jaartallen betreffen schooljaren, 2010 is bijvoorbeeld schooljaar 2010/2011

2011 2012 2013 2014 2015
41.768 39.929 38.135 36.847 34.737
2016 2017 2018 2019 2020
33.869 33.951 34.953 35.731 35.671

Aantal scholen

Betreft het totale aantal hoofdvestigingen speciaal basisonderwijs per schooljaar. 2014 is bijvoorbeeld schooljaar 2014/2015

2011 2012 2013 2014 2015
304 296 291 288 284
2016 2017 2018 2019 2020
279 273 272 268

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 12 februari 2021.


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies