Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Voortgezet onderwijs (vo)

Vanaf gemiddeld 12 jaar gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs bestaat uit:

  • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
  • hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);
  • voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo);
  • praktijkonderwijs;
Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal instellingen voor voortgezet onderwijs: 659 659 658 658 655 651 648 652 649
Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs: 1.420 1.433 1.461 1.464 1.454 1.450
Medewerkers in fte's (aantal x 1.000): 1 87 85,1 83,8 83,7 84,7 85,3 85,3 84,7 84 83,6
Aantal leerlingen totaal VO: 2 939.534 948.673 960.682 973.514 985.069 995.336 995.477 985.252 968.197 950.447
1Medewerkers zijn: directie, het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel en de leraren in opleiding.
2Aantal leerlingen per 1 oktober van het betreffende schooljaar. Het betreft het totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 26 juni 2020.

Kengetallen


Aantal instellingen voor voortgezet onderwijs

2010 2011 2012 2013 2014
659 659 658 658 655
2015 2016 2017 2018 2019
651 648 652 649

Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs

2010 2011 2012 2013 2014
1.420
2015 2016 2017 2018 2019
1.433 1.461 1.464 1.454 1.450

Medewerkers in fte's (aantal x 1.000)

Medewerkers zijn: directie, het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel en de leraren in opleiding.

2010 2011 2012 2013 2014
87 85,1 83,8 83,7 84,7
2015 2016 2017 2018 2019
85,3 85,3 84,7 84 83,6

Aantal leerlingen totaal VO

Aantal leerlingen per 1 oktober van het betreffende schooljaar. Het betreft het totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.

2010 2011 2012 2013 2014
939.534 948.673 960.682 973.514 985.069
2015 2016 2017 2018 2019
995.336 995.477 985.252 968.197 950.447

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 26 juni 2020.


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies