Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Voortgezet onderwijs (vo)

Vanaf gemiddeld 12 jaar gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs bestaat uit:

  • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
  • hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);
  • voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo);
  • praktijkonderwijs;
Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal instellingen in het voortgezet nderwijs: 659 659 658 658 655 651 648 652 649
Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs: 1.420 1.433 1.461 1.464 1.454
Medewerkers in fte's (aantal x 1.000): 1 87 85,1 83,8 83,7 84,7 85,3 85,3 84,7 84
Aantal leerlingen totaal VO: 2 939.534 948.673 960.682 973.514 985.069 995.336 995.477 985.252 968.197
1Medewerkers zijn: directie, het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel en de leraren in opleiding.
2Aantal leerlingen per 1 oktober van het betreffende schooljaar. Het betreft het totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 17 juli 2019.

Kengetallen


Aantal instellingen in het voortgezet nderwijs

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
659 659 658 658 655 651 648 652 649

Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.420 1.433 1.461 1.464 1.454

Medewerkers in fte's (aantal x 1.000)

Medewerkers zijn: directie, het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel en de leraren in opleiding.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
87 85,1 83,8 83,7 84,7 85,3 85,3 84,7 84

Aantal leerlingen totaal VO

Aantal leerlingen per 1 oktober van het betreffende schooljaar. Het betreft het totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
939.534 948.673 960.682 973.514 985.069 995.336 995.477 985.252 968.197

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 17 juli 2019.


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies