Cijfers over Jeugd en Opvoeding

School voor middelbaar beroeps onderwijs (mbo)

Ook bekend als: Regionaal Opleidingscentrum, ROC, AOC, Vakschool

Op een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo worden beroepsgerichte opleidingen verzorgd voor vier sectoren: zorg en welzijn, economie, landbouw en techniek.
De opleidingen zijn ondergebracht in een kwalificatiestructuur met vier opleidingsniveaus en elk van deze niveaus kan worden gevolgd in twee leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal scholen: 71 65 66 66 66 66
Aantal deelnemers mbo's: 1 527.917 519.201 509.983 497.319 491.000 484.621 481.000
Aantal deelnemers BBL X 1.000: 2 153 154 143 121 100 96 101
Aantal deelnemers BOL X 1.000: 3 347 352 365 374 376 381
Aantal gediplomeerden X 1.000: 4 164 167 168 161 152 145
Aantal personeelsleden X 1.000: 5 40 38,2 36,2 34,9 36,7 37,9 39,8
1De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende schooljaar staat ingeschreven.
2De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende jaar staat ingeschreven.
3De cijfers zijn het totaal aantal voltijd leerlingen
4De cijfers betreffen leerlingen die geslaagd zijn voor het BBL (niveau 1 t/m 4), Bol-vt en Bol-dt.
5Betreft directie, onderwijspersoneel, onderwijsondersteunend personeel en leraren in opleiding
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 6 juni 2017.

Kengetallen


Aantal scholen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
71 65 66 66 66 66

Aantal deelnemers mbo's

De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende schooljaar staat ingeschreven.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
527.917 519.201 509.983 497.319 491.000 484.621 481.000

Aantal deelnemers BBL X 1.000

De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende jaar staat ingeschreven.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
153 154 143 121 100 96 101

Aantal deelnemers BOL X 1.000

De cijfers zijn het totaal aantal voltijd leerlingen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
347 352 365 374 376 381

Aantal gediplomeerden X 1.000

De cijfers betreffen leerlingen die geslaagd zijn voor het BBL (niveau 1 t/m 4), Bol-vt en Bol-dt.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
164 167 168 161 152 145

Aantal personeelsleden X 1.000

Betreft directie, onderwijspersoneel, onderwijsondersteunend personeel en leraren in opleiding

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
40 38,2 36,2 34,9 36,7 37,9 39,8

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 6 juni 2017.


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies