Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Scholieren en Gezinnen 2010

Voor het onderzoek Scholieren en Gezinnen 2010 (S&G 2010) werden scholieren ondervraagd over hun thuissituatie. Onderwerp van onderzoek was of kinderen gescheiden ouders hadden, conflicten tussen ouders, stiefouders, waar ze na een eventuele scheidingssituatie wonen, etcetera. Voor het onderzoek zijn leerlingen uit de hoogste twee groepen van de basisschool en uit de laagste drie klassen van het voortgezet onderwijs schriftelijk ondervraagd. Van de ondervraagde kinderen heeft 19 procent gescheiden ouders.

Instelling

Universiteit Utrecht

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

In de periode 2006 tot en met 2009 werden scholieren eenmalig schriftelijk ondervraagd.

Instrumenten

De gebruikte instrumenten zijn niet beschreven in de publicatie van het onderzoek 'Handboek scheiden en de kinderen' (2010). Deel hiervan is hier te vinden: https://books.google.nl/books?id=15bdBgAAQBAJ&pg=PA12&dq='scholieren+en+gezinnen'&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjfrbb_nPTJAhXDnw4KHU_FCF8Q6AEIHTAA#v=onepage&q='scholieren%20en%20gezinnen'&f=false

Afname

Per school zijn leerlingen uit twee of drie klassen ondervraagd. In de even jaren zijn schriftelijke vragenlijsten voorgelegd aan scholieren in het voortgezet onderwijs, in de oneven jaren aan leerlingen van het basisonderwijs. Ouders zijn per brief geïnformeerd. Vragenlijsten zijn klassikaal afgenomen door een of twee onderzoeksmedewerkers in de maand april van elk onderzoeksjaar.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Nederlandse jongeren vanaf groep 7 basisschool tot en met klas 3 voortgezet onderwijs, uitgezonderd de twee grootste steden.

Steekproefgrootte

In totaal 4.411 jongens en meisjes uit groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. De leerlingen waren afkomstig van 70 scholen verspreid over Nederland, uitgezonderd de steden Amsterdam en Rotterdam. De respons was ruim 95 procent. Van de ondervraagde kinderen hadden 820 kinderen (19 procent) gescheiden ouders.

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd is 12,8 jaar.

Verdeling sekse

51 procent meisjes, 39 procent jongens

Etniciteit

91 procent heeft een autochtone herkomst

Publicatiegegevens

  • Spruijt, E., Kormos, H. (2010). 'Handboek scheiden en de kinderen : voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft'. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies