Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs (met uitzondering van het onderwijs aan kinderen met een visuele beperking) in een regio maken deel uit van een samenwerkingsverband passend onderwijs.
Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken, waaronder het maken van een ondersteuningsplan. Hierin leggen de scholen die het samenwerkingsverband vormen, ten minste eenmaal in de vier jaar vast hoe zij het geld voor extra ondersteuning in het onderwijs inzetten. Een andere taak is beslissen of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Betreft: 2016
Aantal samenwerkingsverbanden primair onderwijs: 77
Aantal samenwerkingsverband voortgezet onderwijs: 75
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 7 december 2016.

Kengetallen


Aantal samenwerkingsverbanden primair onderwijs

2016
77

Aantal samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

2016
75

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 7 december 2016.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies