• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Pleegzorg

Ook bekend als: opvang in pleeggezinnen

Vorm van jeugdhulp waarbij een kind tijdelijk wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid. Volgens de Jeugdwet valt dit aanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal instellingen: 28 28 28 28 28 28 28
Kinderen in pleegzorg: 1 24.150 20.498 20.949 21.606 21.880 22.512 21.685
Kinderen bij pleegouders: 2 15.790 16.530 17.207 17.781 18.175 18.865 18.275
Nieuwe plaatsingen: 8.944 9.423 10.739 9.490 9.608 9.086 2.471
Aantal pleeggezinnen: 15.500 14.504 16.330 16.065 16.223 18.430 16.647
1In 2011 wordt voor het eerst gerapporteerd over "unieke" pleegkinderen. In voorgaande jaren was het totaal aantal pleegkinderen dat gebruikt maakt van pleegzorg gebaseerd op de optelsom van het aantal pleegkinderen dat op 1 januari van dat jaar in een pleeggezin verbleef en het aantal nieuwe plaatsingen in datzelfde jaar. Hierin zaten dubbeltellingen.
2Op 31 december van dat jaar.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 29 augustus 2017.

Kengetallen


Aantal instellingen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
28 28 28 28 28 28 28

Kinderen in pleegzorg

In 2011 wordt voor het eerst gerapporteerd over "unieke" pleegkinderen. In voorgaande jaren was het totaal aantal pleegkinderen dat gebruikt maakt van pleegzorg gebaseerd op de optelsom van het aantal pleegkinderen dat op 1 januari van dat jaar in een pleeggezin verbleef en het aantal nieuwe plaatsingen in datzelfde jaar. Hierin zaten dubbeltellingen.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
24.150 20.498 20.949 21.606 21.880 22.512 21.685

Kinderen bij pleegouders

Op 31 december van dat jaar.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
15.790 16.530 17.207 17.781 18.175 18.865 18.275

Nieuwe plaatsingen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8.944 9.423 10.739 9.490 9.608 9.086 2.471

Aantal pleeggezinnen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
15.500 14.504 16.330 16.065 16.223 18.430 16.647

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 29 augustus 2017.

Bronnen

  • Pleegzorg Nederland (2011). Factsheet Pleegzorg 2010. Utrecht: Pleegzorg Nederland.
  • Pleegzorg Nederland (2012). Factsheet Pleegzorg 2011. Utrecht: Pleegzorg Nederland
  • Jeugdzorg Nederland: Factsheet Pleegzorg 2012
  • Jeugdzorg Nederland: Factsheet Pleegzorg 2013
  • Pleegzorg Nederland (2015). Factsheet Pleegzorg 2014. Utrecht: Pleegzorg Nederland.
  • Pleegzorg Nederland (2016). Factsheet Pleegzorg 2015. Utrecht: Pleegzorg Nederland.
  • Pleegzorg Nederland (2017). Factsheet Pleegzorg 2016. Utrecht: Pleegzorg Nederland.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.