Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Pleegzorg

Ook bekend als: opvang in pleeggezinnen

Vorm van jeugdhulp waarbij een kind tijdelijk wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid. Volgens de Jeugdwet valt dit aanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal instellingen: 28 28 28 28 28 28 28 28
Kinderen in pleegzorg: 1 24.150 20.498 20.949 21.606 21.880 22.512 21.685 23.206
Kinderen bij pleegouders: 2 15.790 16.530 17.207 17.781 18.175 18.865 18.275 18.273
Aantal pleeggezinnen: 15.500 14.504 16.330 16.065 16.223 18.430 16.647 16.655
1In 2011 wordt voor het eerst gerapporteerd over "unieke" pleegkinderen. In voorgaande jaren was het totaal aantal pleegkinderen dat gebruikt maakt van pleegzorg gebaseerd op de optelsom van het aantal pleegkinderen dat op 1 januari van dat jaar in een pleeggezin verbleef en het aantal nieuwe plaatsingen in datzelfde jaar. Hierin zaten dubbeltellingen.
2Op 31 december van dat jaar.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 3 juli 2018.

Kengetallen


Aantal instellingen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
28 28 28 28 28 28 28 28

Kinderen in pleegzorg

In 2011 wordt voor het eerst gerapporteerd over "unieke" pleegkinderen. In voorgaande jaren was het totaal aantal pleegkinderen dat gebruikt maakt van pleegzorg gebaseerd op de optelsom van het aantal pleegkinderen dat op 1 januari van dat jaar in een pleeggezin verbleef en het aantal nieuwe plaatsingen in datzelfde jaar. Hierin zaten dubbeltellingen.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
24.150 20.498 20.949 21.606 21.880 22.512 21.685 23.206

Kinderen bij pleegouders

Op 31 december van dat jaar.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
15.790 16.530 17.207 17.781 18.175 18.865 18.275 18.273

Aantal pleeggezinnen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
15.500 14.504 16.330 16.065 16.223 18.430 16.647 16.655

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 3 juli 2018.

Bronnen

  • Pleegzorg Nederland (2018). Factsheet Pleegzorg 2017. Utrecht: Pleegzorg Nederland.
  • Pleegzorg Nederland (2017). Factsheet Pleegzorg 2016. Utrecht: Pleegzorg Nederland.
  • Pleegzorg Nederland (2016). Factsheet Pleegzorg 2015. Utrecht: Pleegzorg Nederland.
  • Pleegzorg Nederland (2015). Factsheet Pleegzorg 2014. Utrecht: Pleegzorg Nederland.
  • Jeugdzorg Nederland: Factsheet Pleegzorg 2013.
  • Jeugdzorg Nederland: Factsheet Pleegzorg 2012
  • Pleegzorg Nederland (2012). Factsheet Pleegzorg 2011. Utrecht: Pleegzorg Nederland.
  • Pleegzorg Nederland (2011). Factsheet Pleegzorg 2010. Utrecht: Pleegzorg Nederland

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies