Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Onderwijs

De cijfers over het onderwijs omvatten door de overheid bekostigd onderwijs.

De volgende onderwijssoorten behoren tot het door de overheid bekostigde onderwijs:
- primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciale scholen (basis- en voortgezet onderwijs));
- algemeen voortgezet onderwijs (vo);
- speciaal voortgezet onderwijs (tot en met 2001/'02, daarna opgenomen in het algemeen voortgezet onderwijs (lwoo en praktijkonderwijs));
- middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
- hoger beroepsonderwijs (hbo);
- wetenschappelijk onderwijs (wo).

Betreft: 2015 2016 2017 2018
Totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs 1 2.541.385 2.523.683 2.500.741 2.477.109
Totaal aantal onderwijsinstellingen primair onderwijs en voortgezet onderwijs 7.637 7.542 7.457 7.389
1Primair onderwijs omvat het regulier basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 3 januari 2020.

Kengetallen


Totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Primair onderwijs omvat het regulier basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs.

2015
2.541.385
2016 2017 2018
2.523.683 2.500.741 2.477.109

Totaal aantal onderwijsinstellingen primair onderwijs en voortgezet onderwijs

2015
7.637
2016 2017 2018
7.542 7.457 7.389

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 3 januari 2020.


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies