Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Kindertelefoon

De Kindertelefoon biedt gratis en anonieme hulpverlening per telefoon of via chat aan kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar met vragen of problemen. Sinds 1 januari 2015 wordt de Kindertelefoon vanuit één centrale organisatie geleid.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totaal aantal geregistreerde contacten: 180.974 203.646 242.355 196.567 128.000
Aantal geregistreerde gesprekken telefoon: 104.914 109.471 116.604 112.606 151.001 192.974 134.351 60.800
Aantal gesprekken chat: 66.958 67.538 71.172 68.368 52.645 47.172 62.216 67.200
Aantal contacten over pesten: 1 23.268 25.564 23.148 34.931 16.172
Aantal contacten over relaties en liefde: 2 22.299 19.573 18.518 26.599 18.041
Aantal contacten over seksualiteit: 3 27.163 24.565 21.928 17.789 18.809 18.127
1Met ingang van 2017 is De Kindertelefoon overgegaan op een nieuwe registratiesysteem waardoor cijfers van eerdere jaren niet vergelijkbaar zijn met cijfers vanaf 2017. De cijfers tot en met 2016 betreffen contacten per telefoon en chat. Vanaf 2017 gaan de cijfers over contacten per telefoon.
2Met ingang van 2017 is De Kindertelefoon overgegaan op een nieuwe registratiesysteem waardoor cijfers van eerdere jaren niet vergelijkbaar met cijfers vanaf 2017. De cijfers betreffen het totaal van contacten via telefoon en chat.
3Met ingang van 2017 is De Kindertelefoon overgegaan op een nieuwe registratiesysteem waardoor cijfers van eerdere jaren niet vergelijkbaar zijn met cijfers vanaf 2017. De cijfers betreffen het totaal van contacten via telefoon en chat.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 8 augustus 2019.

Kengetallen


Totaal aantal geregistreerde contacten

2011 2012 2013 2014
180.974
2015 2016 2017 2018
203.646 242.355 196.567 128.000

Aantal geregistreerde gesprekken telefoon

2011 2012 2013 2014
104.914 109.471 116.604 112.606
2015 2016 2017 2018
151.001 192.974 134.351 60.800

Aantal gesprekken chat

2011 2012 2013 2014
66.958 67.538 71.172 68.368
2015 2016 2017 2018
52.645 47.172 62.216 67.200

Aantal contacten over pesten

Met ingang van 2017 is De Kindertelefoon overgegaan op een nieuwe registratiesysteem waardoor cijfers van eerdere jaren niet vergelijkbaar zijn met cijfers vanaf 2017. De cijfers tot en met 2016 betreffen contacten per telefoon en chat. Vanaf 2017 gaan de cijfers over contacten per telefoon.

2011 2012 2013 2014
23.268
2015 2016 2017 2018
25.564 23.148 34.931 16.172

Aantal contacten over relaties en liefde

Met ingang van 2017 is De Kindertelefoon overgegaan op een nieuwe registratiesysteem waardoor cijfers van eerdere jaren niet vergelijkbaar met cijfers vanaf 2017. De cijfers betreffen het totaal van contacten via telefoon en chat.

2011 2012 2013 2014
22.299
2015 2016 2017 2018
19.573 18.518 26.599 18.041

Aantal contacten over seksualiteit

Met ingang van 2017 is De Kindertelefoon overgegaan op een nieuwe registratiesysteem waardoor cijfers van eerdere jaren niet vergelijkbaar zijn met cijfers vanaf 2017. De cijfers betreffen het totaal van contacten via telefoon en chat.

2011 2012 2013 2014
27.163 24.565
2015 2016 2017 2018
21.928 17.789 18.809 18.127

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 8 augustus 2019.

Bronnen

  • Stichting de Kindertelefoon (2019). Jaarverslag 2018.
  • Stichting de Kindertelefoon (2018). Jaarverslag 2017.
  • Stichting de Kindertelefoon (2017). Luisteren. 2016 in cijfers.
  • Stichting de Kindertelefoon (2016). Jaaroverzicht 2015.
  • Stichting de Kindertelefoon (2015). Jaarcijfers 2014.
  • Stichting de Kindertelefoon (2014). Jaarcijfers 2013.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies