• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Kinderopvang

Het bedrijfsmatig of anders dan gratis verzorgen en opvoeden van kinderen totdat het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint op de uren dat de eigen ouders of verzorgers dat niet zelf kunnen doen. De cijfers betreffen uitsluitend de opvang door kindercentra en gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang. Informele kinderopvang door familie of vrienden en tieneropvang vallen hier niet onder.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totaal aantal kinderen in formele kinderopvang: 1 804.580 836.010 821.450 774.780 755.050 766.950 823.360 882.160
Aantal kinderen in dagopvang: 2 383.480 396.220 387.450 357.750 344.190 344.030 372.830 467.580
Aantal kinderen in buitenschoolse opvang: 410.610 431.580 427.770 409.840 401.170 408.850 438.930 472.580
Aantal kinderen in gastouderopvang: 152.700 147.920 140.630 136.800 136.010 140.870 151.050 153.550
1Cijfers betreffen kinderen met kinderopvangtoeslag. Kinderopvang bestaat hierbij uit kinderdagverblijven, geregistreerde centra voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Peuterspeelzalen vallen hier niet onder.
2Kinderdagverblijven, crèches en geregistreerde Centra voor buitenschoolse opvang. Peuterspeelzalen vallen hier buiten.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 17 juli 2018.

Kengetallen


Totaal aantal kinderen in formele kinderopvang

Cijfers betreffen kinderen met kinderopvangtoeslag. Kinderopvang bestaat hierbij uit kinderdagverblijven, geregistreerde centra voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Peuterspeelzalen vallen hier niet onder.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
804.580 836.010 821.450 774.780 755.050 766.950 823.360 882.160

Aantal kinderen in dagopvang

Kinderdagverblijven, crèches en geregistreerde Centra voor buitenschoolse opvang. Peuterspeelzalen vallen hier buiten.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
383.480 396.220 387.450 357.750 344.190 344.030 372.830 467.580

Aantal kinderen in buitenschoolse opvang

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
410.610 431.580 427.770 409.840 401.170 408.850 438.930 472.580

Aantal kinderen in gastouderopvang

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
152.700 147.920 140.630 136.800 136.010 140.870 151.050 153.550

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 17 juli 2018.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies