Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Kinderopvang

Het bedrijfsmatig of anders dan gratis verzorgen en opvoeden van kinderen totdat het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint op de uren dat de eigen ouders of verzorgers dat niet zelf kunnen doen. De cijfers betreffen uitsluitend de opvang door kindercentra en gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang. Informele kinderopvang door familie of vrienden en tieneropvang vallen hier niet onder.

Betreft: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totaal aantal kinderen in formele kinderopvang 1 821.500 774.800 754.600 764.330 818.200 878.400 946.500 985.600
Aantal kinderen in dagopvang 2 447.720 416.290 404.270 406.480 434.220 465.480 507.040 522.920
Aantal kinderen in buitenschoolse opvang 427.770 409.840 401.170 408.850 438.930 471.100 503.700 528.120
Aantal kinderen in gastouderopvang 140.630 136.800 136.350 141.510 150.550 153.330 150.690 145.430
Aantal locaties dagopvang 6.220 6.187 6.446 6.731 7.499
Aantal locaties buitenschoolseopvang 6.682 6.417 6.336 6.418 6.648 6.894
Aantal locaties gastouderopvang 46.578 40.148 36.807 34.504 33.585
1Kinderopvang bestaat hierbij uit kinderdagverblijven, geregistreerde centra voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang.
2Geregistreerde kindercentrum of en gastouderbureau
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 10 juni 2020.

Kengetallen


Totaal aantal kinderen in formele kinderopvang

Kinderopvang bestaat hierbij uit kinderdagverblijven, geregistreerde centra voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

2012 2013 2014 2015
821.500 774.800 754.600 764.330
2016 2017 2018 2019
818.200 878.400 946.500 985.600

Aantal kinderen in dagopvang

Geregistreerde kindercentrum of en gastouderbureau

2012 2013 2014 2015
447.720 416.290 404.270 406.480
2016 2017 2018 2019
434.220 465.480 507.040 522.920

Aantal kinderen in buitenschoolse opvang

2012 2013 2014 2015
427.770 409.840 401.170 408.850
2016 2017 2018 2019
438.930 471.100 503.700 528.120

Aantal kinderen in gastouderopvang

2012 2013 2014 2015
140.630 136.800 136.350 141.510
2016 2017 2018 2019
150.550 153.330 150.690 145.430

Aantal locaties dagopvang

2012 2013 2014 2015
6.220 6.187 6.446
2016 2017 2018 2019
6.731 7.499

Aantal locaties buitenschoolseopvang

2012 2013 2014 2015
6.682 6.417 6.336
2016 2017 2018 2019
6.418 6.648 6.894

Aantal locaties gastouderopvang

2012 2013 2014 2015
46.578 40.148 36.807
2016 2017 2018 2019
34.504 33.585

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 10 juni 2020.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies