Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Kinderopvang

Het bedrijfsmatig of anders dan gratis verzorgen en opvoeden van kinderen totdat het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint op de uren dat de eigen ouders of verzorgers dat niet zelf kunnen doen. De cijfers betreffen uitsluitend de opvang door kindercentra en gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang. Informele kinderopvang door familie of vrienden en tieneropvang vallen hier niet onder.

Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totaal aantal kinderen in formele kinderopvang: 1 804.580 836.010 821.450 774.780 754.600 764.330 818.190 878.400 949.020
Aantal kinderen in dagopvang: 2 450.240 458.990 447.720 416.290 404.270 406.480 434.220 465.480 509.210
Aantal kinderen in buitenschoolse opvang: 410.610 431.580 427.770 409.840 401.170 408.850 438.950 471.100 503.980
Aantal kinderen in gastouderopvang: 152.700 147.920 140.630 136.800 136.350 141.510 150.550 153.330 151.330
1Cijfers betreffen kinderen met kinderopvangtoeslag. Kinderopvang bestaat hierbij uit kinderdagverblijven, geregistreerde centra voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Peuterspeelzalen vallen hier niet onder.
2Kinderdagverblijven, crèches en geregistreerde Centra voor buitenschoolse opvang. Peuterspeelzalen vallen hier buiten.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 juli 2019.

Kengetallen


Totaal aantal kinderen in formele kinderopvang

Cijfers betreffen kinderen met kinderopvangtoeslag. Kinderopvang bestaat hierbij uit kinderdagverblijven, geregistreerde centra voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Peuterspeelzalen vallen hier niet onder.

2010 2011 2012 2013 2014
804.580 836.010 821.450 774.780 754.600
2015 2016 2017 2018
764.330 818.190 878.400 949.020

Aantal kinderen in dagopvang

Kinderdagverblijven, crèches en geregistreerde Centra voor buitenschoolse opvang. Peuterspeelzalen vallen hier buiten.

2010 2011 2012 2013 2014
450.240 458.990 447.720 416.290 404.270
2015 2016 2017 2018
406.480 434.220 465.480 509.210

Aantal kinderen in buitenschoolse opvang

2010 2011 2012 2013 2014
410.610 431.580 427.770 409.840 401.170
2015 2016 2017 2018
408.850 438.950 471.100 503.980

Aantal kinderen in gastouderopvang

2010 2011 2012 2013 2014
152.700 147.920 140.630 136.800 136.350
2015 2016 2017 2018
141.510 150.550 153.330 151.330

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 juli 2019.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies