Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Gastouderopvang

Onder gastouderopvang valt dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De opvang kan plaatsvinden in de woning van de ouders of in de woning van de gastouder. De cijfers gaan over formele opvang in het kader van de Wet Kinderopvang. Onder de Wet Kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.

Betreft: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal kinderen in gastouderopvang: 140.630 136.800 136.350 141.510 150.550 153.330 151.690 145.430
Dagopvang: 79.700 77.320 78.430 83.200 89.540 91.970 91.800 90.380
Buitenschoolse opvang: 68.410 66.240 64.920 65.130 68.720 68.660 66.070 61.600
Aantal gastouderlocaties: 1 40.148 36.807 34.504 33.585
1op 1 januari van het betreffende jaar
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 10 juni 2020.

Kengetallen


Aantal kinderen in gastouderopvang

2012 2013 2014
140.630 136.800 136.350
2015 2016 2017 2018 2019
141.510 150.550 153.330 151.690 145.430

Dagopvang

2012 2013 2014
79.700 77.320 78.430
2015 2016 2017 2018 2019
83.200 89.540 91.970 91.800 90.380

Buitenschoolse opvang

2012 2013 2014
68.410 66.240 64.920
2015 2016 2017 2018 2019
65.130 68.720 68.660 66.070 61.600

Aantal gastouderlocaties

op 1 januari van het betreffende jaar

2012 2013 2014
40.148
2015 2016 2017 2018 2019
36.807 34.504 33.585

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 10 juni 2020.

Bronnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies