Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Gastouderopvang

Onder gastouderopvang valt dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De opvang kan plaatsvinden in de woning van de ouders of in de woning van de gastouder. De cijfers gaan over formele opvang in het kader van de Wet Kinderopvang. Onder de Wet Kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.

Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal kinderen in gastouderopvang: 1 152.700 147.920 140.630 136.800 136.350 141.510 150.550 153.330 151.330
Dagopvang: 89.810 84.420 79.700 77.320 78.430 83.200 89.540 91.970 92.380
Buitenschoolse opvang: 72.400 70.510 68.410 66.240 64.920 65.130 68.720 68.660 66.030
Aantal gastouderlocaties: 2 40.148 36.807 34.504 33.585
Aantal gastouders: 50.000 50.342 46.893 42.887 40.445 37.049
1Met kinderopvangtoeslag.
2op 1 januari van het betreffende jaar
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 juli 2019.

Kengetallen


Aantal kinderen in gastouderopvang

Met kinderopvangtoeslag.

2010 2011 2012 2013 2014
152.700 147.920 140.630 136.800 136.350
2015 2016 2017 2018
141.510 150.550 153.330 151.330

Dagopvang

2010 2011 2012 2013 2014
89.810 84.420 79.700 77.320 78.430
2015 2016 2017 2018
83.200 89.540 91.970 92.380

Buitenschoolse opvang

2010 2011 2012 2013 2014
72.400 70.510 68.410 66.240 64.920
2015 2016 2017 2018
65.130 68.720 68.660 66.030

Aantal gastouderlocaties

op 1 januari van het betreffende jaar

2010 2011 2012 2013 2014
40.148
2015 2016 2017 2018
36.807 34.504 33.585

Aantal gastouders

2010 2011 2012 2013 2014
50.000 50.342 46.893 42.887 40.445
2015 2016 2017 2018
37.049

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 juli 2019.

Bronnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies