Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Over de cijfers

Hoe actueel zijn de cijfers?

Het Nederlands Jeugdinstituut houdt de cijfers van de verschillende onderwerpen actueel. Op de beginpagina van ieder onderwerp staat de datum wanneer de cijfers het 'laatst bewerkt' zijn. Dit is tevens de datum waarop de cijfers voor het laatst gecontroleerd zijn en dat er gekeken is of er ook meer actuele cijfers zijn. Sommige onderzoeken vinden echter alleen jaarlijks of eens in de paar jaar plaats. Dus dan kan het voorkomen dat bijvoorbeeld cijfers uit 2010 de meest actuele cijfers zijn.

Voor wie?

Het overzicht Cijfers over Jeugd en Opvoeding is bedoeld voor beleidsmakers en onderzoekers die beroepshalve met jeugd te maken hebben. Daarnaast is het overzicht bedoeld voor (uitvoerende) beroepskrachten die werkzaam zijn in de jeugdsector.

Cijfers en onderzoeken

U vindt hier cijfers en trends over psychische, sociale en cognitieve problemen en risicofactoren bij kinderen en jongeren. Daarnaast vindt u kerncijfers over de jeugd en gezinnen, bijvoorbeeld het aantal gezinnen waarbij beide ouders werken.
Ook vindt u korte beschrijvingen van de onderzoeken en registraties waaruit de gepresenteerde cijfers afkomstig zijn. Hier wordt de onderzoeksmethode, de gebruikte vragenlijsten en de grootte van de steekproef van het onderzoek beschreven.

Aanvullingen

Mist u onderzoeken of registraties in dit overzicht? Of merkt u dat bepaalde gegevens niet kloppen of niet meer actueel zijn? Dan stellen we het zeer op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt. U kunt reageren via e-mail onderzoek@nji.nl.

Vragen?

Deniz Ince is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies