Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG)

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de eigen mening van mensen met een langdurige lichamelijke aandoening of handicap. Ieder half jaar wordt dit onderzoek door middel van vragenlijsten uitgevoerd door het onderzoeksinstituut NIVEL. In 2007 werden vragen aan de vragenlijst toegevoegd over de zorg die de panelleden van hun kinderen ontvangen. Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) is een voortzetting van het Patiëntenpanel Chronisch Zieken dat in 1997 werd opgezet. Het gaat om mensen met een medisch gediagnosticeerde, langdurige (chronische), lichamelijke aandoening en/of langdurige motorische of zintuiglijke beperking.

Meer informatie over het panel staat op de website van het NIVEL (www.nivel.nl/npcg).

Instelling

NIVEL, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

Laatste meting 2007

Instrumenten

De vragenlijst verschilt per keer, afhankelijk van het onderzoeksonderwerp. Aan de deelnemers worden achtergrondgegevens gevraagd als ze toetreden tot het panel. Dan gaat het om onder andere geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling en opleidingsniveau.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Voor het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten worden chronisch zieke panelleden geselecteerd uit dertig huisartsenpraktijken. Deze huisartsenpraktijken zijn op hun beurt weer geselecteerd op basis van een steekproef uit de Registratie Gevestigde Huisartsen in Nederland. Huisartsen die willen meewerken screenen 36 procent van hun praktijkbestand en selecteren daaruit mensen met een niet te genezen lichamelijke aandoening. De huisarts kan voor de selectie gebruik maken van een lijst met chronische ziekten van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Ook mensen met andere aandoeningen met klachten die al tenminste één jaar bekend staan bij de huisarts, mogen geselecteerd worden. Uitgesloten worden personen onder de 15 jaar, mensen die mentaal niet in staat zijn deel te nemen, mensen die permanent opgenomen zijn in een instelling of tehuis, mensen die hun diagnose (nog) niet kennen, terminale patiënten en mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Naast de chronisch zieken worden de gehandicapten in het panel geselecteerd uit twee landelijke bevolkingsonderzoeken, op basis van beperkingen die ze zelf gerapporteerd hebben. Deze twee onderzoeken zijn het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) en het Woningbehoefte Onderzoek (WBO).

Steekproefgrootte

Ongeveer 3.800 panelleden wordt ieder half jaar een vragenlijst toegestuurd. In 2007 retourneerden 3313 personen de vragenlijst bij de steekproef over de zorg van kinderen voor hun chronisch zieke of gehandicapte ouder(s).

Leeftijd

De panelleden hebben een leeftijd vanaf 15 jaar.

Verdeling sekse

64 procent vrouwen en 36 procent mannen

Etniciteit

Mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen zijn uitgesloten van deelname aan het panel.

Publicatiegegevens

  • Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. (2008). 'Opgroeien met zorg : quick scan naar de aard en omvang van zorg, belasting en ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers'. Utrecht: Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies