Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Middelbaar beroeps onderwijs (mbo)

Ook bekend als: Regionaal Opleidingscentrum, ROC, AOC, Vakschool

Op een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo worden beroepsgerichte opleidingen verzorgd voor vier sectoren: zorg en welzijn, economie, landbouw en techniek.
De opleidingen zijn ondergebracht in een kwalificatiestructuur met vier opleidingsniveaus en elk van deze niveaus kan worden gevolgd in twee leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aantal leerlingen mbo's 1 519.962 509.857 498.108 481.405 476.275 483.362 487.114 498.139 512.946 507.302
Aantal leerlingen Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 2 162.275 150.655 127.513 103.384 97.784 101.751 107.894 121.478 130.367 127.259
Aantal leerlingen Beroepsopleidende leerweg (BOL) 3 357.687 360.202 370.595 378.021 378.491 381.611 379.220 376.661 373.487 379.773
Aantal instellingen 65 66 66 66 66 66 66 63 63 63
Aantal gediplomeerden X 1.000 4 164 167 168 161 152 146 146 142
Aantal medewerkers in fte's (aantal x 1.000) 5 43,7 42 41,4 42,2 43,7 45 45,4 45,9
1De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende schooljaar staat ingeschreven.
2De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende jaar staat ingeschreven.
3Totaal deeltijd en voltijd leerlingen.
4De cijfers betreffen leerlingen die geslaagd zijn voor het BBL (niveau 1 t/m 4), Bol-vt en Bol-dt.
5Betreft directie, onderwijspersoneel, onderwijsondersteunend personeel en leraren in opleiding
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 12 februari 2021.

Kengetallen


Aantal leerlingen mbo's

De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende schooljaar staat ingeschreven.

2011 2012 2013 2014 2015
519.962 509.857 498.108 481.405 476.275
2016 2017 2018 2019 2020
483.362 487.114 498.139 512.946 507.302

Aantal leerlingen Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende jaar staat ingeschreven.

2011 2012 2013 2014 2015
162.275 150.655 127.513 103.384 97.784
2016 2017 2018 2019 2020
101.751 107.894 121.478 130.367 127.259

Aantal leerlingen Beroepsopleidende leerweg (BOL)

Totaal deeltijd en voltijd leerlingen.

2011 2012 2013 2014 2015
357.687 360.202 370.595 378.021 378.491
2016 2017 2018 2019 2020
381.611 379.220 376.661 373.487 379.773

Aantal instellingen

2011 2012 2013 2014 2015
65 66 66 66 66
2016 2017 2018 2019 2020
66 66 63 63 63

Aantal gediplomeerden X 1.000

De cijfers betreffen leerlingen die geslaagd zijn voor het BBL (niveau 1 t/m 4), Bol-vt en Bol-dt.

2011 2012 2013 2014 2015
164 167 168 161 152
2016 2017 2018 2019 2020
146 146 142

Aantal medewerkers in fte's (aantal x 1.000)

Betreft directie, onderwijspersoneel, onderwijsondersteunend personeel en leraren in opleiding

2011 2012 2013 2014 2015
43,7 42 41,4 42,2 43,7
2016 2017 2018 2019 2020
45 45,4 45,9

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 12 februari 2021.


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies