Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Letsel Informatie Systeem & LIS-vervolgonderzoek

In het Letsel Informatie Systeem (LIS) staan slachtoffers geregistreerd die na een ongeval, geweld of zelfverminking zijn behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een selectie van ziekenhuizen in Nederland. Met behulp van dit systeem wordt informatie geregistreerd over patiënten die zich melden op de Spoedeisende Hulp. Vervolgens worden via het Continu LIS-vervolgonderzoek de patiënten die behandeld zijn benaderd voor aanvullende informatie over hun ongeval of letsel. Het LIS-vervolgonderzoek is een continu uitgevoerd vragenlijstenonderzoek onder een steekproef van slachtoffers uit het informatiesysteem. Hiermee wordt informatie verzameld over de aard en toedracht van het ongeval, het ontstane letsel en relevante achtergrondinformatie van het slachtoffer en zijn of haar huishouden.

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

2006-2010

Instrumenten

Het LIS bestaat uit basisgegevens en gegevens over de toedracht van het letsel. De Basisgegevens zijn persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot binnenkomst, behandeling en ontslag. Voor patiënten met een letsel of vergiftiging worden ook toedrachtsgegevens geregistreerd. Dit zijn gegevens over de toedracht van het ongeval en de omstandigheden waaronder het plaatsvond.

Afname

Ieder ziekenhuis heeft een eigen methode om de informatie die in LIS wordt geregistreerd te verzamelen. Deze worden in overleg met Stichting Consument en Veiligheid zoveel mogelijk geïntegreerd in de reguliere werkzaamheden van de SEH-afdeling. De gegevens worden op speciaal daarvoor ontwikkelde software ingevuld en verstuurd naar Stichting Consument en Veiligheid.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Het Letsel Informatie Systeem is gericht op Afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) van algemene en academische ziekenhuizen in Nederland. Het LIS-vervolgonderzoek richt zich op patiënten die zijn behandeld op de spoedeisende hulp.

Steekproefgrootte

Dertien ziekenhuizen, die volgens de onderzoekers een representatieve steekproef vormen voor alle ziekenhuizen in Nederland, maken gebruik van het Letsel Informatie Systeem. Via de Landelijke Medische registratie (LMR) is bekend hoeveel slachtoffers van een ongeval vanwege letsel worden opgenomen in alle ziekenhuizen in Nederland. Van de dertien LIS-ziekenhuizen is bekend dat het aantal LMR-letselopnamen sterk correleert met het aantal SEH behandelingen zoals geregistreerd in LIS, waardoor het mogelijk is landelijke schattingen te maken van het aantal opnamen in Nederland.

Publicatiegegevens

  • Valkenberg, H. (2012). 'Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar : factsheet'. Amsterdam: Stichting Consument en Veiligheid

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies