Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld

Op een steekproef van 1000 politieregistraties van incidenten van huiselijk geweld is een nadere analyse uitgevoerd om een beeld te krijgen van het aantal kinderen dat getuige is van huiselijk geweld in Nederland. De steekproef maakt deel uit van de 63.131 incidenten van huiselijk geweld die in 2006 bij de politie zijn geregistreerd.

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

2006

Instrumenten

De registraties zijn nader geanalyseerd door de politie met behulp van een profiellijst huiselijk geweld. Deze vragenlijst is opgezet om aard, omvang en kenmerken van slachtoffers en verdachten van huiselijk geweld per incident in kaart te brengen. Een zogenaamde 'wegwijzer' is ontwikkeld ter ondersteuning en om te zorgen dat de nadere analyse eenduidig werd uitgevoerd. Dit is een soort handleiding bij de profiellijst. De wegwijzer en profiellijst zijn vooraf door drie verschillende personen in drie regio's getest. Tijdens het onderzoek was er een helpdesk voor vragen.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld.

Steekproefgrootte

In 25 politieregio's zijn per regio de eerste 40 registraties vanaf 1 februari 2006 uit het bedrijfsprocessensysteem (BPS) nader geanalyseerd. In totaal zijn 1000 incidenten nader geanalyseerd.

Publicatiegegevens

  • Nieuwenhuis, A. (2008). 'Huiselijk geweld op het netvlies gebrand : een onderzoek naar kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld'. Amsterdam: Vrije Universiteit

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies