Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdmonitor Utrecht

In de Jeugdmonitor wordt de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid van jonge inwoners periodiek gemeten door de regionale GGD. Onderwerpen in de Jeugdmonitor zijn onder andere welbevinden, leefstijl, ervaringen op school en probleemgedrag.
In Utrecht wordt het onderzoek jaarlijks uitgevoerd door de GG&GD Utrecht. De vragenlijsten worden afgenomen bij een steekproef van leerlingen in de stad Utrecht, waarbij er elk jaar een andere leeftijdscategorie wordt bevraagd. Alleen de gegevens van leerlingen die woonachtig zijn in de stad Utrecht worden gebruikt in de analyse. In de vragenlijst worden zoveel mogelijk standaardvragen uit de Nationale Monitor Jeugdgezondheid gebruikt, zodat de resultaten kunnen worden vergelen met andere jeugdmonitors.

Instelling

GG&GD Utrecht

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

Jaarlijks sinds schooljaar 2004/2005. Laatste meting 2011/2012.

Instrumenten

Bij het onderzoek wordt een vragenlijst gebruikt die is samengesteld door de GG&GD en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Deze vragenlijst bevat door o.a. GGD Nederland vastgestelde standaardvragen uit de Nationale Monitor Jeugdgezondheid en vragen uit eerdere metingen van de Jeugdmonitor Utrecht. Bij enkele onderwerpen, waar geen vragen over beschikbaar waren, is gebruik gemaakt van andere bronnen of zijn in overleg met beleidsmedewerkers nieuwe vragen opgesteld.

Afname

Leerlingen wordt klassikaal een schriftelijke of digitale vragenlijst voorgelegd. De vragenlijsten worden anoniem afgenomen door getrainde medewerkers van de GG&GD. In 2008/2009 heeft het merendeel van de leerlingen (86 procent) de vragenlijst op papier ingevuld en 14 procent heeft de vragenlijst via internet ingevuld.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

De steekproef bestaat uit leerlingen van reguliere Utrechts basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ieder jaar verschilt het leerjaar waarin het onderzoek wordt uitgevoerd voor een deel. Alleen gegevens van leerlingen woonachtig in de stad Utrecht worden geanalyseerd. In de afgelopen jaren werden de volgende groepen bevraagd:

 • In 2011/2012: groep 7 en 8 in het basisonderwijs
 • In 2008/2009: tweede- en derdeklassers in het voortgezet onderwijs
 • In 2007/2008: groep zeven en acht in het basisonderwijs
 • In 2006/2007: brugklassers en derdeklassers in het voortgezet onderwijs.
 • In 2004/2005: eersteklassers in het voortgezet onderwijs

Steekproefgrootte

In het schooljaar 2011/2012 deden er 39 van de 114 schoollocaties voor het reguliere basisonderwijs mee aan de Jeugdmonitor. Er zaten in dat schooljaar 2259 leerlingen in groep 7 of 8 op de betreffende scholen. Hiervan hebben er 2098 de vragenlijst compleet en correct ingevuld. Dit levert een respons op van 93 procent. De gepresenteerde cijfers hebben alleen betrekking op de leerlingen die wonen in Utrecht, hiermee komt de steekproef op 2077 leerlingen.
Bij de analyses is er gewogen voor geslacht, etniciteit en wijk. Hierdoor zijn de gepresenteerde cijfers representatief voor de leerlingen van de betreffende leeftijdsgroepen in Utrecht.

In het schooljaar 2008/2009 deden 15 scholen voor regulier voortgezet onderwijs mee aan de Jeugdmonitor. Er zaten in dat jaar 4075 leerlingen in de tweede of derde klas (1944 in de tweede klas en 2131 in de derde klas) op de betreffende scholen. Hiervan hebben 2963 leerlingen (1592 tweedeklassers en 1371 derdeklassers) compleet en correct ingevuld. De respons onder de deelnemende leerlingen is 79 procent; 87 procent bij de tweedeklassers en 70 procent bij de derdeklassers Bij de verdere analyses zijn de gegevens van 2423 leerlingen die woonachtig zijn in Utrecht meegenomen.

Leeftijd

Bij de meting in 2011/2012 was bijna de helft van de leerlingen tijdens het onderzoek 11 jaar oud (46 procent), 37 procent was 10 jaar of jonger en 17 procent was 12 jaar of ouder. De leerlingen waren gelijk verdeeld over de groepen 7 en 8 (53 procent versus 47 procent). Bij de meting in 2008/2009 was het grootste deel (78 procent) van de leerlingen tijdens het onderzoek 14 of 15 jaar oud. Aan deze Jeugdmonitor hebben meer havo/vwo- dan vmbo-leerlingen deelgenomen (59 procent versus 41 procent). Deze verdeling komt overeen met de verdeling naar schoolniveau in het onderwijs in Utrecht, maar heeft gevolgen voor de interpretatie van verschillen naar leeftijd. Leerlingen van 13 jaar of jonger zijn namelijk vooral Nederlandse havo/vwo-leerlingen en leerlingen van 16 jaar of ouder vooral allochtone vmbo-leerlingen.

Verdeling sekse

Bij de meting in 2011/2012 werden de vragenlijsten voor 50 procent ingevuld door jongens en voor 50 procent door meisjes. Bij de meting in 2008/2009 werden de geanalyseerde vragenlijsten voor 49 procent door jongens en voor 51 procent door meisjes ingevuld.

Opleiding

Aan de meting in 2008/2009 hebben meer havo/vwo- dan vmbo-leerlingen deelgenomen (59% versus 41%). Deze verdeling komt overeen met de verdeling naar schoolniveau in het onderwijs in Utrecht.

Etniciteit

Bij de meting in 2011/2012 was meer dan de helft (55 procent) van de leerlingen Nederlands, 4 procent was Surinaams, Antilliaans of Arubaans, 19 procent Marokkaans en 8 procent was Turks. De overige 13 procent van de leerlingen had een andere herkomst. Bij de meting in 2008/2009 was meer dan de helft (53 procent) van de leerlingen is Nederlands, 6 procent was Surinaams, Antilliaans of Arubaans, 21 procent was Marokkaans en 11 procent was Turks. De overige 9 procent van de leerlingen had een andere herkomst.

Publicatiegegevens

 • Buren, L. van, Toet, J., Ameijden, E. van (2012). 'Jeugdmonitor Utrecht : groep 7 en 8 van het basisonderwijs, schooljaar 2011-2012'. Utrecht: Gemeente Utrecht
 • Buren, L. van, Toet, J., Ameijden, E. van (2010). 'Jeugdmonitor Utrecht : klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs schooljaar 2008-2009'. Utrecht: Gemeente Utrecht
 • Buren, L. van, Toet, J., Ameijden, E. van (2009). 'Jeugdmonitor Utrecht : groep 7 en 8 van het basisonderwijs, schooljaar 2007-2008'. Utrecht: Gemeente Utrecht
 • Buren, L.P. van, Toet, J., Ameijden, E.J.C. van (2010). 'Jeugdmonitor Utrecht : klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs Schooljaar 2008-2009'. Utrecht: Gemeente Utrecht
 • Bouwman-Notenboom, J., Toet, J., Ameijden, E. van (2006). 'Jeugdmonitor Utrecht : eersteklassers voortgezet onderwijs schooljaar 2004/2005'. Utrecht: Provincie Utrecht
 • Toet, J., Bams, K., Ameijden, E. van (2006). 'Jeugdmonitor Utrecht : brugklassers en derdeklassers voortgezet onderwijs : schooljaar 2006-2007'. Utrecht: Gemeente Utrecht

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies