Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdmonitor Rotterdam

De GGD Rotterdam-Rijnmond onderzoekt de lichamelijke en psychische gezondheid van kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar met de Jeugdmonitor Rotterdam. De Jeugdmonitor is een methode waarbij de onderzoekers met vragenlijsten regelmatig meten hoe het met de jeugd in Rotterdam gaat. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alle kinderen in Rotterdam en in enkele omliggende gemeenten krijgen met de Jeugdmonitor te maken. In totaal nemen jaarlijks ruim 24.000 kinderen deel aan de Jeugdmonitor.

Om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van de Rotterdamse kinderen en jongeren vindt op verschillende leeftijden een meting plaats. Zo'n meting bestaat uit het invullen van een vragenlijst, met vragen over bijvoorbeeld school en vrijetijdsbesteding. De vragen verschillen per leeftijdscategorie. Ook ouders en leerkrachten vullen bij sommige metingen een vragenlijst in. Er zijn vijf momenten waarop kinderen en jongeren meedoen aan de Jeugdmonitor Rotterdam: in de periode 0 - 4 jaar, groep 2 van de basisschool, groep 7 van de basisschool, eerste klas voortgezet onderwijs, derde klas voortgezet onderwijs. De gegevens worden verwerkt tot verschillende rapporten over kinderen en jongeren voor scholen of gemeenten.

Instelling

GGD Rotterdam - Rijnmond

Methode

Soort onderzoek

registratie

Jaar dataverzameling

Laatste meting was in schooljaar 2008-2009.

Instrumenten

Voor de Jeugdmonitor Rotterdam zijn vragenlijsten ontwikkeld waarin onderwerpen aan de orde komen als probleem- en risicogedrag, schoolbeleving en welbevinden. De vragen verschillen per leeftijdscategorie.

Afname

Werkwijze bij 0-4 jarigen: de eerste meting maakt onderdeel uit van het reguliere contactmoment van het consultatiebureau. Tegelijkertijd met een uitnodiging hiervoor, krijgen ouders de vragenlijst toegestuurd. Bij het bezoek aan het consultatiebureau worden de antwoorden op de vragen besproken.

Basisonderwijs: in groep 2 en 7 van het basisonderwijs is de jeugdmonitor opgenomen in het preventief gezondheidsonderzoek van de GGD. Vragenlijsten worden ingevuld door de ouders, leerkrachten, leerlingen van groep 7 en jeugdartsen of -verpleegkundigen. Voortgezet onderwijs: leerlingen krijgen klassikaal een vragenlijst voorgelegd.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Kinderen van 0 tot en met 18 jaar.

Publicatiegegevens

  • GGD Rotterdam-Rijnmond (2009). 'Jeugdmonitor Rotterdam : rapportage gemeente Rotterdam 2008'. Rotterdam: GGD Rotterdam-Rijnmond

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies