Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen. Er zijn verschillende soorten functiebeperkingen, zoals:

  • lichamelijke beperkingen
  • zintuiglijke beperkingen (beperkingen in het zien, horen of in de communicatie)
  • verstandelijke beperkingen
  • licht verstandelijke beperkingen in combinatie met (ernstige) gedragsproblemen
  • meervoudige beperkingen (een combinatie van lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke beperkingen).

Een instelling voor gehandicaptenzorg biedt wonen en verzorging, verpleging en dagactiviteiten voor mensen met een beperking. De zorg is voor alle leeftijden en voor alle vormen van functioneren.

Betreft: 2018
Aantal organisaties 1 170
Aantal medewerkers (fte) 171.000
Aantal cliënten 2 200.000
1Het gaat hierbij om zorgaanbieders die door de Vereniging Gehandicaptenzorg vertegenwoordigt zijn.
2Totaal voor alle leeftijden.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 13 december 2019.

Kengetallen


Aantal organisaties

Het gaat hierbij om zorgaanbieders die door de Vereniging Gehandicaptenzorg vertegenwoordigt zijn.

2018
170

Aantal medewerkers (fte)

2018
171.000

Aantal cliënten

Totaal voor alle leeftijden.

2018
200.000

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 13 december 2019.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies