Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Hoger onderwijs (HO)

Instellingen voor hoger onderwijs zijn scholen voor hoger beroeps onderwijs (hbo) en universiteiten (ook wel wetenschappelijk onderwijs of wo genoemd). Voor toelating tot een hbo-instelling is een havodiploma nodig, voor een universiteit een vwo-diploma.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal hbo-instellingen 1 39 39 37 37 34 34 37 33 33
Personeel hbo in fte's (aantal x 1.000) 2 31,7 3.194 - 33,4 34,5 35,6 35,8 36,2 37,2
Ingeschrevenen hbo (peildatum 1 oktober) 423.945 421.693 440.293 446.434 442.567 446.645 452.690 455.736 462.400
Aantal wo-instellingen 3 14 14 14 15 19 20 21 20 20
Personeel wo fte X 1.000 4 40,1 40,2 40,6 41 41,7 42,6 43,8 44,8
Ingeschrevenen wo (peildatum 1 oktober) 245.428 241.372 250.186 255.661 261.176 268.027 280.114 294.769 305.818
1Peildatum oktober van betreffende studiejaar.
2Betreft onderwijzend en ondersteunend personeel.
3Peildatum oktober van het betreffende studiejaar.
4Betreft wetenschappelijk en ondersteunend personeel. Peildatum is oktober van het betreffende studiejaar.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 1 mei 2020.

Kengetallen


Aantal hbo-instellingen

Peildatum oktober van betreffende studiejaar.

2011 2012 2013 2014 2015
39 39 37 37 34
2016 2017 2018 2019
34 37 33 33

Personeel hbo in fte's (aantal x 1.000)

Betreft onderwijzend en ondersteunend personeel.

2011 2012 2013 2014 2015
31,7 3.194 - 33,4 34,5
2016 2017 2018 2019
35,6 35,8 36,2 37,2

Ingeschrevenen hbo (peildatum 1 oktober)

2011 2012 2013 2014 2015
423.945 421.693 440.293 446.434 442.567
2016 2017 2018 2019
446.645 452.690 455.736 462.400

Aantal wo-instellingen

Peildatum oktober van het betreffende studiejaar.

2011 2012 2013 2014 2015
14 14 14 15 19
2016 2017 2018 2019
20 21 20 20

Personeel wo fte X 1.000

Betreft wetenschappelijk en ondersteunend personeel. Peildatum is oktober van het betreffende studiejaar.

2011 2012 2013 2014 2015
40,1 40,2 40,6 41 41,7
2016 2017 2018 2019
42,6 43,8 44,8

Ingeschrevenen wo (peildatum 1 oktober)

2011 2012 2013 2014 2015
245.428 241.372 250.186 255.661 261.176
2016 2017 2018 2019
268.027 280.114 294.769 305.818

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 1 mei 2020.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies