Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Ook bekend als: Inspectie Jeugdzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de jeugdzorg.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg zijn per 1 oktober 2017 samengevoegd in de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het toezicht richt zich op de kwaliteit van zorg, medische producten en jeugdzorg.

Betreft: 2015 2016 2017
Aantal meldingen burgers: 1 419 413 463
Aantal verplichte meldingen: 2 116 235 234
1Meldingen van burgers gaan over de ontevredenheid van cliënten en andere betrokkenen over de kwaliteit van de zorg. .
2Meldingen zijn berichten van jeugdhulpaanbieders of instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering dat zich een calamiteit heeft voorgedaan. Sinds 1 januari 2016 worden die onderscheiden in verplichte en andere meldingen. Verplichte meldingen hebben betrekking op calamiteiten en geweld. De vermelde cijfers betreffen de verplichte meldingen.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 13 december 2019.

Kengetallen


Aantal meldingen burgers

Meldingen van burgers gaan over de ontevredenheid van cliënten en andere betrokkenen over de kwaliteit van de zorg. .

2015 2016 2017
419 413 463

Aantal verplichte meldingen

Meldingen zijn berichten van jeugdhulpaanbieders of instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering dat zich een calamiteit heeft voorgedaan. Sinds 1 januari 2016 worden die onderscheiden in verplichte en andere meldingen. Verplichte meldingen hebben betrekking op calamiteiten en geweld. De vermelde cijfers betreffen de verplichte meldingen.

2015 2016 2017
116 235 234

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 13 december 2019.

Bronnen

  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2018). IGJ jaarbeeld 2017.
  • Inspectie Jeugdzorg (2015). Jaarverslag Inspectie Jeugdzorg 2015.

Meer informatie

Website Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies