Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Inkomenspanelonderzoek

Dit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt informatie over de samenstelling en verdeling van het inkomen van personen en huishoudens in Nederland. Het wordt doorlopend uitgevoerd en maakt voornamelijk gebruik van registraties. Sommige onderdelen, zoals kinderbijslag, worden berekend op basis van andere kenmerken van het huishouden.

Meer informatie:Website van Centraal Bureau voor de Statistiek

Instelling

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

Dit doorlopend onderzoek wordt sinds 1989 uitgevoerd.

Afname

Er wordt voornamelijk van registraties gebruik gemaakt. Kinderbijslag wordt berekend op basis van de samenstelling van het huishouden. Verder zijn onder meer premies sociale verzekering berekend. Leveranciers van de data zijn: Ministerie van Financiën (gegevens uit de belastingadministratie), Informatie Beheer Groep (studiefinanciering), en tot 2006 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (individuele huursubsidie).

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Bevolking van Nederland in particuliere huishoudens op 31 december van een onderzoeksjaar. Uitgezonderd zijn personen die in instellingen, inrichtingen en tehuizen verblijven en (personen in) particuliere huishoudens waarvan geen inkomensgegevens vastgesteld konden worden. Verder zijn studentenhuishoudens en huishoudens die niet het gehele jaar inkomen hebben uitgesloten. Het panel van steekproefpersonen wordt jaarlijks aangevuld. De administratieve non-respons bedraagt circa 1 procent van de geselecteerde personen uit de steekproef.

Steekproefgrootte

De informatie over het inkomen is verzameld voor alle leden van het huishouden van de personen in het steekproefpanel. In 2004 bestond de totale steekproef uit circa 250 duizend personen in circa 88 duizend huishoudens.

Publicatiegegevens

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Statline: statline.cbs.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies