Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Ook bekend als: IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst behandelt de aanvragen om toelating voor langdurig verblijf in Nederland. Een groot deel van deze aanvragen wordt ingediend door asielzoekers. Naast gezinnen betreft dit ook minderjarige asielzoekers.

De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid en bestaat uit kantoren en loketten verspreid over Nederland.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Asielaanvragen familie en gezin: 27.190 24.830 27.960 36.840 35.360
Percentage ingewilligde asielverzoeken familie en gezin: 88% 84% 81% 78% 75%
Asielaanvragen Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen: 701 485 380 310 960 3.859 1.707 1.181 1.225
Aantal medewerkers (fte): 1 3.322 3.338 3.478 3.481 3.500 2.946 3.057
1Verspreid over het landelijk en lokale kantoren.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 14 maart 2019.

Kengetallen


Asielaanvragen familie en gezin

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
27.190 24.830 27.960 36.840 35.360

Percentage ingewilligde asielverzoeken familie en gezin

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
88% 84% 81% 78% 75%

Asielaanvragen Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
701 485 380 310 960 3.859 1.707 1.181 1.225

Aantal medewerkers (fte)

Verspreid over het landelijk en lokale kantoren.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.322 3.338 3.478 3.481 3.500 2.946 3.057

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 14 maart 2019.

Bronnen

  • Immigratie- en Naturalisatiedienst. De IND belicht. Jaarresultaten 2012.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst. De IND belicht. Jaarresultaten 2013.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst. Jaarverslag 2015.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst. Jaarverslag 2016.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst. Jaarverslag 2017. 
  • Vluchtelingenwerk Nederland (2015). Cijfers.
  • Vluchtelingen in getallen 2018. Vluchtelingenwerk Nederland.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies