Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Ook bekend als: IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt de aanvragen om toelating voor langdurig verblijf in Nederland. Een groot deel van deze aanvragen wordt ingediend door asielzoekers. Naast gezinnen betreft dit ook minderjarige asielzoekers.

De IND is een agentschap van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bestaat uit kantoren en loketten verspreid over Nederland.

Betreft: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Asielaanvragen familie en gezin 27.190 24.830 27.960 36.840 35.360 37.580 40.830
Percentage ingewilligde asielverzoeken familie en gezin 88% 84% 81% 78% 75% 80% 85%
Asielaanvragen Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen 310 960 3.859 1.707 1.181 1.225 1.046
Aantal medewerkers (fte) 1 3.481 3.500 2.946 3.057 2.935 3.701
1Verspreid over het landelijk en lokale kantoren.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 december 2020.

Kengetallen


Asielaanvragen familie en gezin

2013 2014 2015
27.190 24.830 27.960
2016 2017 2018 2019
36.840 35.360 37.580 40.830

Percentage ingewilligde asielverzoeken familie en gezin

2013 2014 2015
88% 84% 81%
2016 2017 2018 2019
78% 75% 80% 85%

Asielaanvragen Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

2013 2014 2015
310 960 3.859
2016 2017 2018 2019
1.707 1.181 1.225 1.046

Aantal medewerkers (fte)

Verspreid over het landelijk en lokale kantoren.

2013 2014 2015
3.481 3.500
2016 2017 2018 2019
2.946 3.057 2.935 3.701

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 december 2020.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies