• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst behandelt de aanvragen om toelating voor langdurig verblijf in Nederland. Een groot deel van deze aanvragen wordt ingediend door asielzoekers. Naast gezinnen betreft dit ook minderjarige asielzoekers.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal organisaties: 23 23 23 23 21
Aantal medewerkers (fte): 3.322 3.338 3.478 3.481
Aantal jeugdigen bereikt: 1 701 485 380 310 960 704
1Aantal asielaanvragen alleenstaande minderjarige asielzoekers. Peildatum 2015 is 30 juni 2015
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 september 2015.

Kengetallen


Aantal organisaties

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23 23 23 23 21

Aantal medewerkers (fte)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3.322 3.338 3.478 3.481

Aantal jeugdigen bereikt

Aantal asielaanvragen alleenstaande minderjarige asielzoekers. Peildatum 2015 is 30 juni 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
701 485 380 310 960 704

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 september 2015.

Bronnen

  • Immigratie- en Naturalisatiedienst. De IND belicht. Jaarresultaten 2010.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst. De IND belicht. Jaarresultaten 2011.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst. De IND belicht. Jaarresultaten 2012.
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst. De IND belicht. Jaarresultaten 2013.
  • Vluchtelingenwerk Nederland (2015). Cijfers.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies