• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Huiselijk geweld politiecijfers

Sinds 2004 is door Advies- en Onderzoeksgroep Beke jaarlijks een analyse gemaakt van de bij de politie geregistreerde incidenten van huiselijk geweld. Het gaat zowel om aangiften als om meldingen die niet tot een aangifte hebben geleid. Bij de laatste metingen ging het om ongeveer 64.000 geregistreerde incidenten per jaar. Voor de analyse van incidenten werden de bedrijfsprocessystemen van de regionale politiekorpsen geraadpleegd. In voorjaar 2007 zijn 40 incidenten per politieregio nader geanalyseerd. Hierbij werd bijvoorbeeld bepaald hoe de melding bij de politie was binnengekomen, op welk moment van de dag, of er alcohol in het spel was en welke kenmerken van de slachtoffers, daders en getuigen hadden.

Methode

Soort onderzoek

registratie

Jaar dataverzameling

Jaarlijks sinds 2004; laatste meting 2008.

Instrumenten

Een nadere analyse van politieregistraties.

Steekproefgrootte en respons

Steekproefgrootte

Voor de jaarlijkse meting zijn alle registraties meegenomen. Voor een verdiepend, aanvullend onderzoek werden in iedere regio de eerste 40 incidenten uit het bedrijfsprocessysteem (BPS) vanaf 1 februari 2006 geselecteerd.

Publicatiegegevens

  • Ferwerda, H. (2009). 'Huiselijk geweld gemeten : cijfers 2008'. Arnhem: Bureau Beke
  • Ferwerda, H. (2007). 'Met de deur in huis : omvang, aard, achtergrondkenmerken en aanpak van huiselijk geweld in 2006'. Arnhem: Advies- en Onderzoeksgroep Beke

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies