Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Gezondheidsmonitor Brabant

In de gezondheidsmonitor wordt de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid van pasgeborenen tot de oudste inwoners periodiek gemeten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende leeftijdsgroepen (0-12, 13-18, 18 - 65 en ouderen van 65 jaar en ouder). Elk jaar wordt de gezondheid van één doelgroep onderzocht De Brabantse Jeugdmonitor maakt deel uit van de Gezondheidsmonitor Hart voor Brabant. De resultaten worden via verscheidene factsheets en korte rapporten gepubliceerd. Hierin staat ook summiere informatie over de opzet en de uitvoering van het onderzoek. De resultaten worden ook gepubliceerd bij relevante onderwerpen op de websites van de GGD Gezondheidsatlas en van het Regionaal Kompas.

Instelling

GGD Hart voor Brabant

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

Kinderen (0-11 jaar) in 2005 en 2008; jongeren (12-18 jaar) in 2003 en 2007

Instrumenten

Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten met vragen over bijvoorbeeld ziekten, allergieën, letsels, tandartsbezoek, medicijngebruik, woonomstandigheden en -voorzieningen. Voor de kinderen van nul tot elf jaar beantwoorden de ouders de vragen. De jongeren (12-18 jaar) beantwoorden zelf vragen over hun eigen leefstijl met betrekking tot bijvoorbeeld middelengebruik en lidmaatschap van een sportvereniging.

Afname

Ouders krijgen een papieren vragenlijst van de GGD. Jongeren vullen zelf een vragenlijst in. In de rapportage is niet vermeld of het om een schriftelijke enquête of een andere enquête gaat en waar deze is afgenomen.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Brabantse jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar en ouders van kinderen (0-11 jaar).

Steekproefgrootte

Voor de jeugdenquête 12-18 jaar in 2007 vulden 11.000 jongeren een vragenlijst in. Dit is een respons van 57 procent. Voor de jeugdenquête 0-11 jaar in 2008 vulden 16.000 ouders van kinderen van 0 t/m 11 jaar een vragenlijst in. Dit is een respons van 63 procent.

Leeftijd

Volgens de kernrapportage zijn de resultaten omgerekend zodat ze representatief zijn voor de werkelijke leeftijds- en geslachtsopbouw in de regio van de GGD-regio Hart voor Brabant.

Verdeling sekse

Volgens de rapportage zijn de resultaten omgerekend zodat ze representatief zijn voor de werkelijke leeftijds- en geslachtsopbouw in de regio van de GGD-regio Hart voor Brabant.

Publicatiegegevens

  • Boer, E. de (2009). 'Gezondheid telt! : jeugdenquête 2008. Kernbevindingen 0 t/m 11 jarigen'. 's-Hertogenbosch
  • Mathijssen, J. (2008). 'Gezondheid telt! Brabantse jeugdmonitor 2007 : kernboodschappen jongeren'. 's-Hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies