Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Gestruikeld voor de start

Deze studie gaat na welke vorderingen zijn gemaakt met het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en inventariseert de knelpunten in de verschillende trajecten naar een startkwalificatie. Verder geeft de studie een overzicht van de achtergronden van voortijdig schoolverlaters. Ook worden de prestaties van het Nederlandse onderwijs op het terrein van voortijdig schoolverlaten en de startkwalificatie afgezet tegen die van de andere landen in de Europese Unie. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit het onderwijsnummerregister, het schoolloopbaanonderzoek (Voortgezet Onderwijscohort Leerlingen 1999) van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION). Voor de internationale vergelijking is gebruik gemaakt van gegevens van Eurostat en OESO.

Instelling

Sociaal en Cultureel Planbureau

Methode

Soort onderzoek

registratie

Jaar dataverzameling

2006/2007

Instrumenten

Registratie onderwijsnummer (bij IB-groep).

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Scholieren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

Publicatiegegevens

  • Herweijer, L. (2008). 'Gestruikeld voor de start : de school verlaten zonder startkwalificatie'. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies