Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Ziekenhuis

Er zijn enkele gespecialiseerde kinderziekenhuizen (bijv. Sophia in Rotterdam), al horen die meestal organisatorisch bij een algemeen of academisch ziekenhuis. De meeste ziekenhuizen hebben een kinderafdeling, waar kinderen apart verpleegd worden zonder volwassenen en waar faciliteiten zijn voor ouders. Sommige ziekenhuizen hebben ook speciale afdelingen voor adolescenten van 14-18 jaar.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal algemene ziekenhuizen: 1 76 75 75 73 72 64 61
Aantal universitaire medische centra: 8 8 8 8 8 8 8
Aantal categorale ziekenhuizen: 2 23 23 23 23 23 23 22
Aantal kinderziekenhuizen: 7 7 7 7 7 7 7
Aantal banen : 3 283.160 287.270 285.670 273.825 281.374 284.521 282.905
Aantal opgenomen jeugdigen: 4 4 5,3 3,9
1Hierin zijn niet inbegrepen de academische en categorale ziekenhuizen.
2Medisch-specialistische centra voor behandeling en verpleging met overnachting, gericht op het herstellen van een lichamelijke aandoening of het verbeteren van de lichamelijke functionaliteit bij tijdelijk of blijvend gehandicapten of gericht op een specifieke bevolkingsgroep of specifieke fysieke ziekten.
3Gemiddeld aantal banen in algemene, academische en categorale ziekenhuizen tezamen. Omdat één persoon meerdere banen kan hebben is het aantal banen gelijk aan of groter dan het aantal werkzame personen.
4Gemiddeld percentage van alle jeugdigen van 0 tot 20 jaar dat minstens 1 keer voor minimaal 1 nacht werd opgenomen.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 12 februari 2018.

Kengetallen


Aantal algemene ziekenhuizen

Hierin zijn niet inbegrepen de academische en categorale ziekenhuizen.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
76 75 75 73 72 64 61

Aantal universitaire medische centra

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8 8 8 8 8 8 8

Aantal categorale ziekenhuizen

Medisch-specialistische centra voor behandeling en verpleging met overnachting, gericht op het herstellen van een lichamelijke aandoening of het verbeteren van de lichamelijke functionaliteit bij tijdelijk of blijvend gehandicapten of gericht op een specifieke bevolkingsgroep of specifieke fysieke ziekten.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23 23 23 23 23 23 22

Aantal kinderziekenhuizen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7 7 7 7 7 7 7

Aantal banen

Gemiddeld aantal banen in algemene, academische en categorale ziekenhuizen tezamen. Omdat één persoon meerdere banen kan hebben is het aantal banen gelijk aan of groter dan het aantal werkzame personen.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
283.160 287.270 285.670 273.825 281.374 284.521 282.905

Aantal opgenomen jeugdigen

Gemiddeld percentage van alle jeugdigen van 0 tot 20 jaar dat minstens 1 keer voor minimaal 1 nacht werd opgenomen.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4 5,3 3,9

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 12 februari 2018.


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies