• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Wajong-uitkering

Wajong staat voor 'Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten'. Wajong is een inkomensvoorziening voor jongeren onder de 30 jaar die door ziekte of een beperking niet of slechts gedeeltelijk kunnen werken.  

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal jongeren met een Wajong-uitkering: 1 65.750 71.880 76.930 79.490 85.640 88.300 78.740 70.210
Totaal aantal Wajong-uitkeringen X 1.000: 2 1.934 2.063 2.172 2.326 2.399 2.510 248.1 246.6
1Aantal personen jonger dan 27 met een Wajong uitkering in januari van dat jaar.
2Aantal personen met een Wajong-uitkering in januari van dat jaar.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 24 juli 2018.

Kengetallen


Aantal jongeren met een Wajong-uitkering

Aantal personen jonger dan 27 met een Wajong uitkering in januari van dat jaar.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
65.750 71.880 76.930 79.490 85.640 88.300 78.740 70.210

Totaal aantal Wajong-uitkeringen X 1.000

Aantal personen met een Wajong-uitkering in januari van dat jaar.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.934 2.063 2.172 2.326 2.399 2.510 248.1 246.6

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 24 juli 2018.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies