• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Wajong-uitkering

Wajong staat voor 'Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten'. Ook wel de wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.
Deze wet regelt arbeidsondersteuning en/of inkomensondersteuning voor mensen met een beperking die voor hun 17de jaar reeds arbeidsongeschikt waren en voor studerenden tot 30 jaar die tijdens hun studie arbeidsongeschikt raken (Thesaurus Zorg en Welzijn, 2014).

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal jongeren met een Wajong-uitkering: 1 65.750 71.880 76.930 82.570 86.950 90.050
Totaal aantal Wajong-uitkeringen X 1.000: 2 1.934 2.063 2.172 2.326 2.399 2.510 247.3
1Aantal personen jonger dan 27 met een Wajong uitkering in januari van dat jaar.
2Aantal personen met een Wajong-uitkering in januari van dat jaar.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 6 februari 2017.

Kengetallen


Aantal jongeren met een Wajong-uitkering

Aantal personen jonger dan 27 met een Wajong uitkering in januari van dat jaar.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
65.750 71.880 76.930 82.570 86.950 90.050

Totaal aantal Wajong-uitkeringen X 1.000

Aantal personen met een Wajong-uitkering in januari van dat jaar.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.934 2.063 2.172 2.326 2.399 2.510 247.3

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 6 februari 2017.


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.