• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Voogdij

Volledig juridisch gezag over een minderjarige door een ander dan de ouder. De voogd, bureau jeugdzorg of de voogdijinstelling regelt de verzorging en opvoeding en is wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Volgens de Jeugdwet valt dit aanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Kengetallen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal kinderen en jongeren onder voogdij: 1 8.625 8.660 9.650 10.215 10.685 11.395 11.595
1Het totaal van voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 2 november 2018.

Kengetallen


Aantal kinderen en jongeren onder voogdij

Het totaal van voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8.625 8.660 9.650 10.215 10.685 11.395 11.595

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 2 november 2018.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies