• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Voogdij

Volledig juridisch gezag over een minderjarige door een ander dan de ouder. De voogd, bureau jeugdzorg of de voogdijinstelling regelt de verzorging en opvoeding en is wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Volgens de Jeugdwet valt dit aanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Kengetallen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal kinderen en jongeren onder voogdij: 1 8.625 8.660 9.650 10.215 10.865 11.600 11.770
Aantal nieuwe kinderen en jongeren onder voogdij: 2 1.970 2.280 1.875
1Het totaal van voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.
2Aantal nieuwe trajecten in het betreffende jaar.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 1 mei 2018.

Kengetallen


Aantal kinderen en jongeren onder voogdij

Het totaal van voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8.625 8.660 9.650 10.215 10.865 11.600 11.770

Aantal nieuwe kinderen en jongeren onder voogdij

Aantal nieuwe trajecten in het betreffende jaar.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.970 2.280 1.875

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 1 mei 2018.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.