Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Revalidatiecentrum

Een revalidatiecentrum is een diagnose- en behandelingscentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen die als gevolg van een ziekte, ongeval of aandoening te maken hebben met beperkingen. In een revalidatiecentrum leren kinderen en jongeren zo zelfstandig mogelijk met hun handicap te leven. Er zijn zelfstandige revalidatiecentra en centra verbonden aan ziekenhuizen of andere zorginstellingen.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aantal organisaties: 1 37
Aantal directe patiëntgebonden activiteiten jeugdigen: 2 735.300 700.013
Aantal indirecte patiëntgebonden activiteiten jeugdigen: 3 292.521 296.284
Aantal klinische behandelingen van jeugdigen: 451 427 473 495 427
Aantal verpleegdagen van jeugdigen: 31.087 30.050 30.960 25.798 23.460
Inzet behandelend personeel: 4 2,7 2,7
Izet verplegend en verzorgend personeel: 5 22,6 24,1 21,9
1Revalidatiecentra, revalidatieafdelingen van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra die zijn aangesloten bij de branchevereniging Revalidatie Nederland.
2Directe patiëntgebonden activiteiten zijn activiteiten die een behandelaar uitvoert in het kader van diagnostiek en behandeling van een patiënt, waarbij een behandelaar direct contact heeft met (het systeem van) de patiënt.
3Indirecte patiëntgebonden activiteiten zijn activiteiten van de behandelaar waarbij de patiënt zelf niet aanwezig is, zoals voorbereiding van de behandeling of verslaglegging.
4In fte's per 10.000 patiëntgebonden uren. Betreft aio’s, anio’s, geestelijk verzorgers, orthopedagogen, psychologen, revalidatieartsen en overige medisch specialisten.
5In fte's per 10.000 verpleegdagen.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 november 2017.

Kengetallen


Aantal organisaties

Revalidatiecentra, revalidatieafdelingen van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra die zijn aangesloten bij de branchevereniging Revalidatie Nederland.

2011 2012 2013 2014
2015 2016
37

Aantal directe patiëntgebonden activiteiten jeugdigen

Directe patiëntgebonden activiteiten zijn activiteiten die een behandelaar uitvoert in het kader van diagnostiek en behandeling van een patiënt, waarbij een behandelaar direct contact heeft met (het systeem van) de patiënt.

2011 2012 2013 2014
735.300
2015 2016
700.013

Aantal indirecte patiëntgebonden activiteiten jeugdigen

Indirecte patiëntgebonden activiteiten zijn activiteiten van de behandelaar waarbij de patiënt zelf niet aanwezig is, zoals voorbereiding van de behandeling of verslaglegging.

2011 2012 2013 2014
292.521
2015 2016
296.284

Aantal klinische behandelingen van jeugdigen

2011 2012 2013 2014
451 427 473 495
2015 2016
427

Aantal verpleegdagen van jeugdigen

2011 2012 2013 2014
31.087 30.050 30.960 25.798
2015 2016
23.460

Inzet behandelend personeel

In fte's per 10.000 patiëntgebonden uren. Betreft aio’s, anio’s, geestelijk verzorgers, orthopedagogen, psychologen, revalidatieartsen en overige medisch specialisten.

2011 2012 2013 2014
2,7
2015 2016
2,7

Izet verplegend en verzorgend personeel

In fte's per 10.000 verpleegdagen.

2011 2012 2013 2014
22,6 24,1
2015 2016
21,9

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 november 2017.


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies