Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Kortverblijftehuis (KVT)

Ook bekend als: logeerhuis, short-stay-home

Een Kortverblijftehuis (KVT) zorgt voor tijdelijke opvang voor kinderen of jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking. Ze blijven daar tijdens vakantie of ziekte van ouders/verzorgers, wegens een crisissituatie in het gezin of wegens de noodzaak tot uithuisplaatsing als er nog geen plaats elders beschikbaar is. Voor een plaats in een kortverblijftehuis is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aantal organisaties: 81
Aantal jeugdigen bereikt: 1 13.625 13.240 9.970 8.080 6.650 5.750
1Betreft jeugdigen tot 17 jaar met een indicatie VG-Kortdurend Verblijf van minimaal één tot maximaal drie etmalen per week op 1 januari van dat jaar.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 7 december 2016.

Kengetallen


Aantal organisaties

2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016
81

Aantal jeugdigen bereikt

Betreft jeugdigen tot 17 jaar met een indicatie VG-Kortdurend Verblijf van minimaal één tot maximaal drie etmalen per week op 1 januari van dat jaar.

2010 2011 2012 2013 2014
13.625 13.240 9.970 8.080 6.650
2015 2016
5.750

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 7 december 2016.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies