Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Kinderopvangorganisatie

Een kinderopvangorganisatie biedt een of meer soorten kinderopvang aan. Een kinderopvangorganisatie kan bestaan uit een of meerdere kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang en/of gastouderbureaus.

Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totaal aantal kinderen in kinderopvang: 804.580 836.010 821.450 774.780 754.600 764.330 818.190 878.400 949.020
Aantal locaties buitenschoolse opvang: 1 6.682 6.417 6.336 6.418 6.648
Aantal locaties gastouderopvang: 2 46.578 40.148 36.807 34.504 33.585
Aantal locaties voor dagopvang: 3 6.220 6.187 6.446 6.731 7.499
Uitgaven kinderopvangtoeslag X 1 mln. euro: 4 3.313 3.178 2.707 2.322 2.175 2.101 2.345 3,9
1Peildatum januari van het betreffende jaar
2Peildatum januari van het betreffende jaar
3Peildatum is januari van het betreffende jaar
4Peildatum 2016 is juni.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 juli 2019.

Kengetallen


Totaal aantal kinderen in kinderopvang

2010 2011 2012 2013 2014
804.580 836.010 821.450 774.780 754.600
2015 2016 2017 2018
764.330 818.190 878.400 949.020

Aantal locaties buitenschoolse opvang

Peildatum januari van het betreffende jaar

2010 2011 2012 2013 2014
6.682 6.417
2015 2016 2017 2018
6.336 6.418 6.648

Aantal locaties gastouderopvang

Peildatum januari van het betreffende jaar

2010 2011 2012 2013 2014
46.578 40.148
2015 2016 2017 2018
36.807 34.504 33.585

Aantal locaties voor dagopvang

Peildatum is januari van het betreffende jaar

2010 2011 2012 2013 2014
6.220 6.187
2015 2016 2017 2018
6.446 6.731 7.499

Uitgaven kinderopvangtoeslag X 1 mln. euro

Peildatum 2016 is juni.

2010 2011 2012 2013 2014
3.313 3.178 2.707 2.322 2.175
2015 2016 2017 2018
2.101 2.345 3,9

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 juli 2019.

Bronnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies