• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Kinderopvangorganisatie

Een kinderopvangorganisatie biedt een of meer soorten kinderopvang aan. Een kinderopvangorganisatie kan bestaan uit een of meerdere kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang en/of gastouderbureaus.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totaal aantal kinderen in kinderopvang : 1 804.580 836.010 821.450 774.780 754.600 764.330 818.190 882.160
Aantal kinderopvanglocaties: 2 11.114 11.961 12.753 12.604 12.782 13.149 14.147
Uitgaven kinderopvangtoeslag X 1 mln. euro: 3 3.313 3.178 2.707 2.322 2.175 2.101 2.345 3,9
1Het betreft kinderen met kinderopvangtoeslag
2Cijfers betreffen aantallen kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.
3Peildatum 2016 is juni.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 20 juli 2018.

Kengetallen


Totaal aantal kinderen in kinderopvang

Het betreft kinderen met kinderopvangtoeslag

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
804.580 836.010 821.450 774.780 754.600 764.330 818.190 882.160

Aantal kinderopvanglocaties

Cijfers betreffen aantallen kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
11.114 11.961 12.753 12.604 12.782 13.149 14.147

Uitgaven kinderopvangtoeslag X 1 mln. euro

Peildatum 2016 is juni.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3.313 3.178 2.707 2.322 2.175 2.101 2.345 3,9

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 20 juli 2018.

Bronnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies