• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Kinderopvangorganisatie

Een kinderopvangorganisatie biedt een of meer soorten kinderopvang aan. Een kinderopvangorganisatie kan bestaan uit een of meerdere kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang en/of gastouderbureaus.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totaal aantal kinderen in kinderopvang : 1 804.580 836.010 821.450 774.780 755.050 766.950 823.360
Aantal kinderopvanglocaties: 2 11.114 11.961 12.753 12.729 12.774 12.758
Uitgaven kinderopvangtoeslag X 1 mln. euro: 3 3.313 3.178 2.707 2.322 2.175 2.101 2.345
1Het betreft kinderen met kinderopvangtoeslag
2Cijfers betreffen aantallen kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.
3Peildatum 2016 is juni.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 26 juli 2017.

Kengetallen


Totaal aantal kinderen in kinderopvang

Het betreft kinderen met kinderopvangtoeslag

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
804.580 836.010 821.450 774.780 755.050 766.950 823.360

Aantal kinderopvanglocaties

Cijfers betreffen aantallen kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
11.114 11.961 12.753 12.729 12.774 12.758

Uitgaven kinderopvangtoeslag X 1 mln. euro

Peildatum 2016 is juni.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3.313 3.178 2.707 2.322 2.175 2.101 2.345

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 26 juli 2017.

Bronnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.