Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdhulp met verblijf

Er is sprake van jeugdhulp met verblijf als de jongere formeel niet thuis slaapt in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Het kan gaan om opvang in een pleeggezin, gezinsgerichte opvang of in een vorm van gesloten jeugdhulp. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Kengetallen 2015 2016 2017 2018
Aantal jeugdigen: 40.505 43,790 46.185 42.655
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 24 mei 2019.

Kengetallen


Aantal jeugdigen

2015 2016 2017 2018
40.505 43,790 46.185 42.655

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 24 mei 2019.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies