Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Ook bekend als: schoolgezondheidszorg, ouder- en kindzorg (JGZ 0-4 jarigen)

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is preventieve gezondheidszorg gericht op de groei en ontwikkeling van het kind ter voorkoming van gezondheidsbedreigingen. De jeugdgezondheidszorg volgt de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen tot 19 jaar en geeft informatie aan ouders en kinderen over een gezonde ontwikkeling van het kind op al deze gebieden. Daarnaast signaleert het (dreigende) stoornissen en zorgt voor adequate behandeling of doorverwijzing.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal jeugdartsen: 1 431 300 309
Aantal artsen maatschappij & gezondheid: 2 88 91
Aantal voorzieningen: 3 90 94
Basisartsen met profielregistratie jeugdgezondheidszorg: 4 795 819 851 893
1werkzaam bij instelling voor jeugdgezondheidszorg
2werkzaam bij instellingen voor jeugdgezondheidszorg
3Aantal GGD'en en thuiszorgorganisaties waar jeugdartsen werkzaam zijn.
4op 1 januari van het betreffende jaar
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 juni 2015.

Kengetallen


Aantal jeugdartsen

werkzaam bij instelling voor jeugdgezondheidszorg

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
431 300 309

Aantal artsen maatschappij & gezondheid

werkzaam bij instellingen voor jeugdgezondheidszorg

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
88 91

Aantal voorzieningen

Aantal GGD'en en thuiszorgorganisaties waar jeugdartsen werkzaam zijn.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
90 94

Basisartsen met profielregistratie jeugdgezondheidszorg

op 1 januari van het betreffende jaar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
795 819 851 893

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 juni 2015.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies