• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdbescherming

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jongere wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst.

Kengetallen 2015 2016 2017
Totaal aantal jeugdigen met jeugdbescherming: 1 41.950 39.680 39.455
Ondertoezichtstelling: 2 32.695 29.960 29.160
Voogdij: 3 10.685 11.395 11.595
1Cijfers betreffen jeugdigen tot 18 jaarmet een of meerdere jeugdbeschermingsmaatregelen.
2Totaal van ondertoezichtstelling en voorlopige ondertoezichtstelling
3Het totaal van voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 november 2018.

Kengetallen


Totaal aantal jeugdigen met jeugdbescherming

Cijfers betreffen jeugdigen tot 18 jaarmet een of meerdere jeugdbeschermingsmaatregelen.

2015 2016 2017
41.950 39.680 39.455

Ondertoezichtstelling

Totaal van ondertoezichtstelling en voorlopige ondertoezichtstelling

2015 2016 2017
32.695 29.960 29.160

Voogdij

Het totaal van voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.

2015 2016 2017
10.685 11.395 11.595

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 november 2018.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.