Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdbescherming

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jongere wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij' geplaatst.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totaal aantal jeugdigen met jeugdbescherming 1 41.950 39.680 39.455 40.060 41.115
Ondertoezichtstelling 2 37.785 36.935 35.785 33.425 32.695 29.960 29.160 29.525 30.570
Voogdij 3 10.685 11.395 11.595 11.675 11.665
1Cijfers betreffen kinderen en jongeren tot 18 jaar met een of meerdere jeugdbeschermingsmaatregelen.
2Totaal van ondertoezichtstelling en voorlopige ondertoezichtstelling
3Het totaal van voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2020.

Kengetallen


Totaal aantal jeugdigen met jeugdbescherming

Cijfers betreffen kinderen en jongeren tot 18 jaar met een of meerdere jeugdbeschermingsmaatregelen.

2011 2012 2013 2014 2015
41.950
2016 2017 2018 2019
39.680 39.455 40.060 41.115

Ondertoezichtstelling

Totaal van ondertoezichtstelling en voorlopige ondertoezichtstelling

2011 2012 2013 2014 2015
37.785 36.935 35.785 33.425 32.695
2016 2017 2018 2019
29.960 29.160 29.525 30.570

Voogdij

Het totaal van voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.

2011 2012 2013 2014 2015
10.685
2016 2017 2018 2019
11.395 11.595 11.675 11.665

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2020.


Meer informatie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies