Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Inspectie van het Onderwijs

Ook bekend als: Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht voor goed onderwijs. Het bestuur van een school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De inspectie houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. De taken van de Inspectie van het Onderwijs zijn vastgelegd in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT):

  • beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs
  • stimuleren van de kwaliteit van het onderwijs door middel van het toezicht
  • rapporteren over de ontwikkeling van het onderwijs als geheel en van afzonderlijke scholen en instellingen
  • verrichten van overige taken, bij wet opgedragen aan de inspectie

De inspectie houdt toezicht op de volgende vormen van onderwijs:

  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Speciaal onderwijs
  • Niet bekostigd onderwijs (particulier onderwijs)
Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal klachten of signalen: 1 2.548 2.475 2.300 4.200 3.640
Aantal medewerkers: 524 529 524 567 595 583 544 551 574
Aantal fte: 480 487 481 535 552 537 499 504 528
1De cijfers betreffen klachten, meldingen of signalen over school, bestuur, samenwerkingsverband of het onderwijs in het algemeen. Het gaat om meldingen die via mail of telefoon zijn binnen gekomen.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 14 maart 2019.

Kengetallen


Aantal klachten of signalen

De cijfers betreffen klachten, meldingen of signalen over school, bestuur, samenwerkingsverband of het onderwijs in het algemeen. Het gaat om meldingen die via mail of telefoon zijn binnen gekomen.

2010 2011 2012 2013 2014
2.548
2015 2016 2017 2018
2.475 2.300 4.200 3.640

Aantal medewerkers

2010 2011 2012 2013 2014
524 529 524 567 595
2015 2016 2017 2018
583 544 551 574

Aantal fte

2010 2011 2012 2013 2014
480 487 481 535 552
2015 2016 2017 2018
537 499 504 528

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 14 maart 2019.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies