Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Eersteopvangschool

Ook bekend als: Internationale schakelklas (ISK), Eerste Opvang Anderstaligen (EOA), Asielzoekerscentrum-school (AZC-school)

De Eersteopvangschool is bedoeld voor leerlingen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn en minder dan een jaar in Nederland verblijven. Leerlingen krijgen tijdelijk in een aparte groep of op een aparte school les en stromen vervolgens door naar het regulier onderwijs.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal organisaties: 1 248 213 213 465
Aantal scholen primair onderwijs: 171 136 136 350 350
Aantal scholen voortgezet onderwijs: 77 77 77 115
1Het aantal scholen voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs dat eersteopvangonderwijs verzorgen.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 27 september 2017.

Kengetallen


Aantal organisaties

Het aantal scholen voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs dat eersteopvangonderwijs verzorgen.

2011 2012 2013 2014
248 213 213
2015 2016 2017
465

Aantal scholen primair onderwijs

2011 2012 2013 2014
171 136 136
2015 2016 2017
350 350

Aantal scholen voortgezet onderwijs

2011 2012 2013 2014
77 77 77
2015 2016 2017
115

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 27 september 2017.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies