Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Bureau Slachtofferhulp

Het Bureau Slachtofferhulp biedt zorg voor slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. Er wordt hulp geboden bij problemen met de aangifte of de strafzaak, schade of letsel, het verwerken van de ervaring en alle praktische problemen die door het misdrijf of ongeval ontstaan zijn.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal lokale bureaus: 75 75 85 85 80 80 80 80
Aantal beroepskrachten: 1 350 254 278 331 384 425 434 412
Aantal vrijwilligers: 1.500 1.300 1.279 1.270 1.131 1.012 1.014 1.069
Aantal slachtoffers : 2 123.201 13.3271 150.952 164.766 156.367 182.039 190.946 191.100
1Vanaf 2011 gaat het over het aantal fte in plaats van het aantal werkzame beroepskrachten.
2Slachtoffers met wie Slachtofferhulp contact had. Uitsplitsing naar leeftijdsgroepen is niet beschikbaar.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 4 september 2018.

Kengetallen


Aantal lokale bureaus

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
75 75 85 85 80 80 80 80

Aantal beroepskrachten

Vanaf 2011 gaat het over het aantal fte in plaats van het aantal werkzame beroepskrachten.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
350 254 278 331 384 425 434 412

Aantal vrijwilligers

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.500 1.300 1.279 1.270 1.131 1.012 1.014 1.069

Aantal slachtoffers

Slachtoffers met wie Slachtofferhulp contact had. Uitsplitsing naar leeftijdsgroepen is niet beschikbaar.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
123.201 13.3271 150.952 164.766 156.367 182.039 190.946 191.100

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 4 september 2018.

Bronnen

  • Slachtofferhulp Nederland:¬†Jaarverslag 2012
  • Slachtofferhulp Nederland: Jaarverslag 2013
  • Slachtofferhulp Nederland: Jaarverslag 2014
  • Slachtofferhulp Nederland: Jaarverslag 2015
  • Slachtofferhulp Nederland: Jaarverslag 2016
  • Slachtofferhulp Nederland: Jaarverslag 2017

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies