Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Bureau Slachtofferhulp

De Bureaus Slachtofferhulp bieden zorg aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. Ze bieden hulp bij problemen met de aangifte of de strafzaak, schade of letsel, het verwerken van de ervaring en alle praktische problemen die door het misdrijf of ongeval ontstaan zijn.

Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal slachtoffers: 1 150.952 164.766 156.367 182.039 190.946 191.100 169.895
Aantal lokale bureaus: 75 75 85 85 80 80 80 80 28
Aantal beroepskrachten (fte): 278 331 384 425 434 412 389
Aantal vrijwilligers: 1.279 1.270 1.131 1.012 1.014 1.069 941
1Slachtoffers met wie Bureau Slachtofferhulp contact had. Uitsplitsing naar leeftijdsgroepen is niet beschikbaar.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 6 november 2019.

Kengetallen


Aantal slachtoffers

Slachtoffers met wie Bureau Slachtofferhulp contact had. Uitsplitsing naar leeftijdsgroepen is niet beschikbaar.

2010 2011 2012 2013 2014
150.952 164.766 156.367
2015 2016 2017 2018
182.039 190.946 191.100 169.895

Aantal lokale bureaus

2010 2011 2012 2013 2014
75 75 85 85 80
2015 2016 2017 2018
80 80 80 28

Aantal beroepskrachten (fte)

2010 2011 2012 2013 2014
278 331 384
2015 2016 2017 2018
425 434 412 389

Aantal vrijwilligers

2010 2011 2012 2013 2014
1.279 1.270 1.131
2015 2016 2017 2018
1.012 1.014 1.069 941

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 6 november 2019.

Bronnen

  • Slachtofferhulp Nederland: Jaarverslag 2018
  • Slachtofferhulp Nederland: Jaarverslag 2017
  • Slachtofferhulp Nederland: Jaarverslag 2016
  • Slachtofferhulp Nederland: Jaarverslag 2015
  • Slachtofferhulp Nederland: Jaarverslag 2014
  • Slachtofferhulp Nederland: Jaarverslag 2013

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies