• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Bureau Slachtofferhulp

Het Bureau Slachtofferhulp biedt zorg voor slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. Er wordt hulp geboden bij problemen met de aangifte of de strafzaak, schade of letsel, het verwerken van de ervaring en alle praktische problemen die door het misdrijf of ongeval ontstaan zijn.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal lokale bureaus: 75 75 85 85 80 80 80
Aantal beroepskrachten: 1 350 254 278 331 384 425 434
Aantal vrijwilligers: 1.500 1.300 1.279 1.270 1.131 1.012 1.014
Aantal slachtoffers : 2 123.201 133.271 150.952 164.766 156.367 182.039 190.946
1Vanaf 2011 gaat het over het aantal fte in plaats van het aantal werkzame beroepskrachten.
2Slachtoffers met wie Slachtofferhulp contact had. Uitsplitsing naar leeftijdsgroepen is niet beschikbaar.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 11 april 2017.

Kengetallen


Aantal lokale bureaus

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
75 75 85 85 80 80 80

Aantal beroepskrachten

Vanaf 2011 gaat het over het aantal fte in plaats van het aantal werkzame beroepskrachten.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
350 254 278 331 384 425 434

Aantal vrijwilligers

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1.500 1.300 1.279 1.270 1.131 1.012 1.014

Aantal slachtoffers

Slachtoffers met wie Slachtofferhulp contact had. Uitsplitsing naar leeftijdsgroepen is niet beschikbaar.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
123.201 133.271 150.952 164.766 156.367 182.039 190.946

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 11 april 2017.


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.