Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Antidiscriminatiebureaus (ADB's)

Ook bekend als: Antidiscriminatievoorziening, Meldpunt discriminatie, Bureau Gelijke behandeling, Art. 1

Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie. Zo'n gemeentelijke antidiscriminatievoorziening heeft tot taak om personen die een klacht hebben over discriminatie onafhankelijk advies en ondersteuning te verlenen bij de afwikkeling van die klacht. Verder hebben de antidiscriminatiebureaus tot taak om die klachten te registreren, zodat de overheid weet wat er speelt op het gebied van discriminatie.

De term antidiscriminatievoorziening wordt gereserveerd voor de organisatie die de volgende wettelijke taken uitvoert:

– bijstand: ondersteuning en advies bij discriminatieklachten;

– registreren: het registreren van klachten over en meldingen van discriminatie.

Alle ADB’s zijn tevens antidiscriminatievoorzieningen (ze voeren immers de twee wettelijke taken uit), maar niet alle antidiscriminatievoorzieningen zijn ADB’s (ook andere organisaties als welzijnsinstellingen kunnen de wettelijke taken uitvoeren).

Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal organisaties: 24 23 35 35 31 33 20
Aantal ingediende klachten: 1 6.074 6.391 6.031 5.925 9.714 4.561 4.596 4.691 4.320
Discriminatie op grond van herkomst: 2 2.918 2.799 2.724 6.888 1.965 2.001 1.800 1.944
1Forse stijging 2014 kwam omdat de ADV's in dat jaar 4.562 klachten ontvingen over uitlatingen van Wilders tijdens gemeenteraadsverkiezingen. De cijfers betreffen alleen registraties bij Antidiscriminatievoorzieningen. Meldingen bij de politie , Mind (meldpunt voor internetdiscriminatie) en de College voor de Rechten van de mens zijn niet meegeteld.
2Herkomst is de meest voorkomende discriminatiegrond. Cijfers betreffen meldingen bij het Antidiscriminatiebureau. Meldingen bij politie of andere instanties zijn niet meegeteld.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 24 maart 2020.

Kengetallen


Aantal organisaties

2010 2011 2012 2013 2014
24 23 35 35 31
2015 2016 2017 2018
33 20

Aantal ingediende klachten

Forse stijging 2014 kwam omdat de ADV's in dat jaar 4.562 klachten ontvingen over uitlatingen van Wilders tijdens gemeenteraadsverkiezingen. De cijfers betreffen alleen registraties bij Antidiscriminatievoorzieningen. Meldingen bij de politie , Mind (meldpunt voor internetdiscriminatie) en de College voor de Rechten van de mens zijn niet meegeteld.

2010 2011 2012 2013 2014
6.074 6.391 6.031 5.925 9.714
2015 2016 2017 2018
4.561 4.596 4.691 4.320

Discriminatie op grond van herkomst

Herkomst is de meest voorkomende discriminatiegrond. Cijfers betreffen meldingen bij het Antidiscriminatiebureau. Meldingen bij politie of andere instanties zijn niet meegeteld.

2010 2011 2012 2013 2014
2.918 2.799 2.724 6.888
2015 2016 2017 2018
1.965 2.001 1.800 1.944

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 24 maart 2020.

Bronnen

  • Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (2017). Factsheet Discriminatie 2016.
  • Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (2016). Kerncijfers 2015. Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij antidiscriminatievoorzieningen.
  • Walz, G. (2018). Discriminatiecijfers in 2017.
  • Walz, G.,van Bon, S. & Fiere, B. (2019). Discriminatiecijfers in 2018.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies