Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Antidiscriminatiebureaus

Ook bekend als: Antidiscriminatievoorzieningen, Meldpunt discriminatie, Bureau Gelijke behandeling, Art. 1

Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie. Zo'n gemeentelijke antidiscriminatievoorziening heeft tot taak om personen die een klacht hebben over discriminatie onafhankelijk advies en ondersteuning te verlenen bij de afwikkeling van die klacht. Verder hebben de antidiscriminatiebureaus tot taak om die klachten te registreren, zodat de overheid weet wat er speelt op het gebied van discriminatie.

De term antidiscriminatievoorziening wordt gereserveerd voor de organisatie die de volgende wettelijke taken uitvoert:

– bijstand: ondersteuning en advies bij discriminatieklachten;

– registreren: het registreren van klachten over en meldingen van discriminatie.

Alle ADB’s zijn tevens antidiscriminatievoorzieningen (ze voeren immers de twee wettelijke taken uit), maar niet alle antidiscriminatievoorzieningen zijn ADB’s (ook andere organisaties als welzijnsinstellingen kunnen de wettelijke taken uitvoeren).

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal ingediende klachten 1 4.561 4.596 4.691 4.320 4.382
Discriminatie op grond van herkomst 2 1.965 2.001 1.800 1.944 1.922
Aantal organisaties 33 20
1De cijfers betreffen alleen registraties bij Antidiscriminatievoorzieningen. Meldingen bij de politie, Mind (meldpunt voor internetdiscriminatie) en de College voor de Rechten van de mens zijn niet meegeteld.
2Herkomst is de meest voorkomende discriminatiegrond. Cijfers betreffen meldingen bij het Antidiscriminatiebureau. Meldingen bij politie of andere instanties zijn niet meegeteld.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 december 2020.

Kengetallen


Aantal ingediende klachten

De cijfers betreffen alleen registraties bij Antidiscriminatievoorzieningen. Meldingen bij de politie, Mind (meldpunt voor internetdiscriminatie) en de College voor de Rechten van de mens zijn niet meegeteld.

2015
4.561
2016 2017 2018 2019
4.596 4.691 4.320 4.382

Discriminatie op grond van herkomst

Herkomst is de meest voorkomende discriminatiegrond. Cijfers betreffen meldingen bij het Antidiscriminatiebureau. Meldingen bij politie of andere instanties zijn niet meegeteld.

2015
1.965
2016 2017 2018 2019
2.001 1.800 1.944 1.922

Aantal organisaties

2015
33
2016 2017 2018 2019
20

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 december 2020.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies