Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Antidiscriminatiebureau

Ook bekend als: Antidiscriminatievoorziening, meldpunt discriminatie, Bureau Gelijke behandeling, Art. 1

Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie. Zo'n gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (kortweg: antidiscriminatiebureau) heeft tot taak om personen die een klacht hebben over discriminatie onafhankelijk advies en ondersteuning te verlenen bij de afwikkeling van die klacht. Verder hebben de antidiscriminatiebureaus tot taak om die klachten te registreren, zodat de overheid weet wat er speelt op het gebied van discriminatie.

Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal organisaties: 24 23 35 35 31 33
Aantal ingediende klachten: 1 6.074 6.391 6.031 5.925 9.714 4.561 4.596 4.691
Discriminatie op grond van herkomst: 2 2.918 2.799 2.724 6.888 1.965 2.001 1.800
1Forse stijging 2014 kwam omdat de ADB's in dat jaar 4.562 klachten ontvingen over uitlatingen van Wilders tijdens gemeenteraadsverkiezingen.
2Herkomst is de meest voorkomende discriminatiegrond. Cijfers betreffen meldingen bij het Antidiscriminatiebureau. Meldingen bij politie of andere instanties zijn niet meegeteld.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 13 maart 2019.

Kengetallen


Aantal organisaties

2010 2011 2012 2013 2014
24 23 35 35 31
2015 2016 2017
33

Aantal ingediende klachten

Forse stijging 2014 kwam omdat de ADB's in dat jaar 4.562 klachten ontvingen over uitlatingen van Wilders tijdens gemeenteraadsverkiezingen.

2010 2011 2012 2013 2014
6.074 6.391 6.031 5.925 9.714
2015 2016 2017
4.561 4.596 4.691

Discriminatie op grond van herkomst

Herkomst is de meest voorkomende discriminatiegrond. Cijfers betreffen meldingen bij het Antidiscriminatiebureau. Meldingen bij politie of andere instanties zijn niet meegeteld.

2010 2011 2012 2013 2014
2.918 2.799 2.724 6.888
2015 2016 2017
1.965 2.001 1.800

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 13 maart 2019.

Bronnen

  • Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (2017). Factsheet Discriminatie 2016.
  • Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (2016). Kerncijfers 2015. Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij antidiscriminatievoorzieningen.
  • Walz, G. (2018). Discriminatiecijfers in 2017.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies