• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Antidiscriminatiebureau (ADB)

Ook bekend als: Antidiscriminatievoorziening, meldpunt discriminatie, Bureau Gelijke behandeling, Art. 1

Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie. Zo'n gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (kortweg: antidiscriminatiebureau) heeft tot taak om personen die een klacht hebben over discriminatie onafhankelijk advies en ondersteuning te verlenen bij de afwikkeling van die klacht. Verder hebben de antidiscriminatiebureaus tot taak om die klachten te registreren, zodat de overheid weet wat er speelt op het gebied van discriminatie.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal organisaties: 24 23 35 35 31 33
Aantal ingediende klachten: 1 6.074 6.391 6.031 5.925 9.714 4.561 4.596
Discriminatie op grond van ras: 2 2.918 2.799 2.724 6.888 1.965 1.937
1Forse stijging 2014 kwam omdat de ADB's in dat jaar 4.562 klachten ontvingen over uitlatingen van Wilders tijdens gemeenteraadsverkiezingen.
2Meest voorkomende discriminatiegrond
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 29 augustus 2018.

Kengetallen


Aantal organisaties

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
24 23 35 35 31 33

Aantal ingediende klachten

Forse stijging 2014 kwam omdat de ADB's in dat jaar 4.562 klachten ontvingen over uitlatingen van Wilders tijdens gemeenteraadsverkiezingen.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.074 6.391 6.031 5.925 9.714 4.561 4.596

Discriminatie op grond van ras

Meest voorkomende discriminatiegrond

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.918 2.799 2.724 6.888 1.965 1.937

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 29 augustus 2018.

Bronnen

  • Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (2017). Factsheet Discriminatie 2016.
  • Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (2016). Kerncijfers 2015. Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij antidiscriminatievoorzieningen.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies