Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdhulp

Jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet, is hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Volgens de Jeugdwet, die geldt sinds 1 januari 2015, valt dit aanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Kengetallen 2015 2016 2017 2018 2019
Jeugd tot 18 jaar met jeugdhulp: 1 343.100 368.340 387.070 396.235
Percentage jeugd tot 18 jaar met jeugdhulp: 2 10,0% 10.8% 11,4% 11,7%
Jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdhulp: 3 5.780 10.275 12.745 12.685
Percentage jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdhulp: 4 0,6% 1% 1,2% 1,2%
Jeugd tot 23 jaar met jeugdhulp: 5 348.880 378.615 399.815 408.920
Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdhulp: 6 7,8% 8,5% 9% 9,2%
1Jeugd tot 18 jaar die gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp en geen andere vorm van jeugdzorg. De cijfers zijn het totaal van jeugdhulp in natura, dus exclusief pgb.
2Het percentage is het aantal jeugdigen met jeugdhulp (in natura) ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen tot 18 jaar in Nederland.
3Jeugdhulp in natura (exclusief pgb).
4Het percentage is het aantal jeugdigen met jeugdhulp (in natura) ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen van 18 tot 23 jaar in Nederland.
5Jeugd die gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp en geen andere vormen van jeugdzorg (jeugdbescherming en jeugdreclassering). De cijfers zijn het totaal van jeugdhulp in natura (exclusief pgb).
6Het percentage is het aantal jeugdigen met jeugdhulp (in natura) ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen tot 23 jaar in Nederland.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2019.

Kengetallen


Jeugd tot 18 jaar met jeugdhulp

Jeugd tot 18 jaar die gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp en geen andere vorm van jeugdzorg. De cijfers zijn het totaal van jeugdhulp in natura, dus exclusief pgb.

2015 2016 2017 2018 2019
343.100 368.340 387.070 396.235

Percentage jeugd tot 18 jaar met jeugdhulp

Het percentage is het aantal jeugdigen met jeugdhulp (in natura) ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen tot 18 jaar in Nederland.

2015 2016 2017 2018 2019
10,0% 10.8% 11,4% 11,7%

Jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdhulp

Jeugdhulp in natura (exclusief pgb).

2015 2016 2017 2018 2019
5.780 10.275 12.745 12.685

Percentage jeugd 18 tot 23 jaar met jeugdhulp

Het percentage is het aantal jeugdigen met jeugdhulp (in natura) ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen van 18 tot 23 jaar in Nederland.

2015 2016 2017 2018 2019
0,6% 1% 1,2% 1,2%

Jeugd tot 23 jaar met jeugdhulp

Jeugd die gebruik hebben gemaakt van jeugdhulp en geen andere vormen van jeugdzorg (jeugdbescherming en jeugdreclassering). De cijfers zijn het totaal van jeugdhulp in natura (exclusief pgb).

2015 2016 2017 2018 2019
348.880 378.615 399.815 408.920

Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdhulp

Het percentage is het aantal jeugdigen met jeugdhulp (in natura) ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen tot 23 jaar in Nederland.

2015 2016 2017 2018 2019
7,8% 8,5% 9% 9,2%

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2019.

Bronnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies