• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdhulp

Jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet, is hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Volgens de Jeugdwet, die geldt sinds 1 januari 2015, valt dit aanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Kengetallen 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal jongeren met jeugdhulp : 1 348.880 376.613 392.446
Aantal jongeren jeugdhulp zonder verblijf: 2 332.645 357.130 371.850
Aantal jongeren jeugdhulp met verblijf: 3 40.505 43.275 46.260
Aantal jeugdigen met provinciaal gefinancierde jeugdzorg: 4 10.4345 10.4835 10.2175
Aantal instellingen voor jeugdhulp: 5 54
1Het gaat om jeugdhulp zoals beschreven in de Jeugdwet. De cijfers gaan over jongeren (tot 23 jaar) die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp. Jongeren met meerdere vormen van jeugdhulp komen meerdere malen in de cijfers voor.
2Cijfers beschikbaar vanaf 1 januari 2015
3Cijfers beschikbaar vanaf 1 januari 2015
4Cijfers beschikbaar tot en met 31 december 2014
5Instellingen voor jeugd- en opvoedhulp die lid zijn van Jeugdzorg Nederland.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 1 mei 2018.

Kengetallen


Aantal jongeren met jeugdhulp

Het gaat om jeugdhulp zoals beschreven in de Jeugdwet. De cijfers gaan over jongeren (tot 23 jaar) die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp. Jongeren met meerdere vormen van jeugdhulp komen meerdere malen in de cijfers voor.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
348.880 376.613 392.446

Aantal jongeren jeugdhulp zonder verblijf

Cijfers beschikbaar vanaf 1 januari 2015

2012 2013 2014 2015 2016 2017
332.645 357.130 371.850

Aantal jongeren jeugdhulp met verblijf

Cijfers beschikbaar vanaf 1 januari 2015

2012 2013 2014 2015 2016 2017
40.505 43.275 46.260

Aantal jeugdigen met provinciaal gefinancierde jeugdzorg

Cijfers beschikbaar tot en met 31 december 2014

2012 2013 2014 2015 2016 2017
10.4345 10.4835 10.2175

Aantal instellingen voor jeugdhulp

Instellingen voor jeugd- en opvoedhulp die lid zijn van Jeugdzorg Nederland.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
54

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 1 mei 2018.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.