• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Jeugdhulp

Jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet, is hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische-, psychosociale- en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Volgens de Jeugdwet, die geldt sinds 1 januari 2015, valt dit aanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Kengetallen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Minderjarigen met jeugdhulp: 1 319.400 320.100 318.100 274.100 356.720 378.425 394.210
Percentage minderjarigen met jeugdhulp: 2 9,1% 9,2% 9,2% 7,8% 10,4% 11,1% 11,6%
Jeugdhulp zonder verblijf (tot 18 jaar): 3 327.900 349.100 368.565
Jeugdhulp met verblijf (tot 18 jaar): 38.875 42.125 44.100
Totaal aantal jeugdigen tot 23 jaar met jeugdhulp: 4 348.020 348.530 346.310 301.345 363.305 389.925 400.627
Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdhulp: 5 7,7% 7,7% 7,7% 6,7% 8% 8,8% 9%
1Jeugd tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp (totaal in natura en pgb). Cijfers voor en na 2015 zijn niet geheel vergelijkbaar wegens stelsel wijzigingen.
2Percentages voor en na 2015 zijn niet geheel vergelijkbaar wegens stelsel wijzigingen.
3Hulp en zorg zoals beschreven in de Jeugdwet, en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB).
4Jeugd die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp en geen andere vormen van jeugdzorg. Cijfers voor en na 2015 zijn niet geheel vergelijkbaar wegens stelsel wijzigingen. Cijfers 2011 tot en met 2014 betreffen jeugdhulp uit provinciaal gefinancierde jeugdzorg. AWBZ en ZVW exclusief jeugdbescherming en jeugdreclassering.
5Percentages voor en na 2015 zijn niet geheel vergelijkbaar wegens stelsel wijzigingen.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 2 november 2018.

Kengetallen


Minderjarigen met jeugdhulp

Jeugd tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp (totaal in natura en pgb). Cijfers voor en na 2015 zijn niet geheel vergelijkbaar wegens stelsel wijzigingen.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
319.400 320.100 318.100 274.100 356.720 378.425 394.210

Percentage minderjarigen met jeugdhulp

Percentages voor en na 2015 zijn niet geheel vergelijkbaar wegens stelsel wijzigingen.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9,1% 9,2% 9,2% 7,8% 10,4% 11,1% 11,6%

Jeugdhulp zonder verblijf (tot 18 jaar)

Hulp en zorg zoals beschreven in de Jeugdwet, en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
327.900 349.100 368.565

Jeugdhulp met verblijf (tot 18 jaar)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
38.875 42.125 44.100

Totaal aantal jeugdigen tot 23 jaar met jeugdhulp

Jeugd die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp en geen andere vormen van jeugdzorg. Cijfers voor en na 2015 zijn niet geheel vergelijkbaar wegens stelsel wijzigingen. Cijfers 2011 tot en met 2014 betreffen jeugdhulp uit provinciaal gefinancierde jeugdzorg. AWBZ en ZVW exclusief jeugdbescherming en jeugdreclassering.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
348.020 348.530 346.310 301.345 363.305 389.925 400.627

Percentage jeugd tot 23 jaar met jeugdhulp

Percentages voor en na 2015 zijn niet geheel vergelijkbaar wegens stelsel wijzigingen.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7,7% 7,7% 7,7% 6,7% 8% 8,8% 9%

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 2 november 2018.

Bronnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies