• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Cliëntenraad

Ook bekend als: patiëntenraad, familieraad, klantenraad

Een cliëntenraad bestaat uit een groep cliënten of bewoners van een (jeugd)zorginstelling of uit hun vertegenwoordigers (familieleden). De raad is een spreekbuis voor de cliënten, bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt hun gemeenschappelijke belangen, en adviseert gevraagd en ongevraagd aan de aanbieder, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Elke (jeugd)zorginstelling moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en in de Wet op de jeugdzorg. Volgens de Jeugdwet valt dit aanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal cliëntenraden: 1 2.200 1.500
Aantal cliënten: 2 600 600
1Aantal cliëntenraden in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg (waaronder jeugd-ggz), maatschappelijke opvang, verslavingszorg, verzorging en verpleging, thuiszorg en welzijn, aangesloten bij de landelijke cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in Zorg.
2Aantal cliënten die deze cliëntenraden vertegenwoordigen.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 8 januari 2015.

Kengetallen


Aantal cliëntenraden

Aantal cliëntenraden in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg (waaronder jeugd-ggz), maatschappelijke opvang, verslavingszorg, verzorging en verpleging, thuiszorg en welzijn, aangesloten bij de landelijke cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in Zorg.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2.200 1.500

Aantal cliënten

Aantal cliënten die deze cliëntenraden vertegenwoordigen.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
600 600

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

Een laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 8 januari 2015.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies