Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Onderwijsprestaties

De prestaties van kinderen en jongeren in het onderwijs staan hier centraal. Hoe doen kinderen het bij de Citotoets? Hoeveel jongeren halen een startkwalificatie? Wat zijn trends in niveaus van onderwijs deelname?

Bron

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2011). Jaarboek onderwijs in cijfers 2011. Voorburg: Centraal Bureau voor de Statistiek

Kerncijfers

Het opleidingsniveau van jongeren is gestegen en het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie van school gaat is gedaald. Enkele cijfers op een rij:

  • Meer jongeren zijn naar havo of vwo gegaan en minder naar het vmbo. Circa 17 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs volgt in 2016/2017 een vwo opleiding en 16,5 procent gaat naar de havo. Tien jaar eerder ging het om respectievelijk 16,5 procent en 15 procent.  Het aandeel leerlingen dat een vmbo opleiding volgt is in die periode gedaald van 23,7 procent in 2006 naar 22 procent in 2016.
  • In het schooljaar 2015/2016 volgden 540.110 jongeren tot 25 jaar een vorm van hoger onderwijs (hbo of wo). Vijf jaar eerder waren dat er 494.400.
  • Het aantal voortijdige schoolverlaters onder jongeren van 18-25 jaar is de afgelopen tien jaar gedaald. In 2006/2007 waren er 173.000 voortijdige schoolverlaters. Tien jaar later in het schooljaar 2016/2017 is dit gedaald naar 115.000 jongeren die zonder startkwalificatie van school zijn gegaan.

Laatst bewerkt: 29 juni 2017


Trends instroom hoger onderwijs

De laatste vijf jaar is het aantal jongeren tot 25 jaar dat een universitaire opleiding volgt gestegen. Hoewel er tussen 2010 en 2015 een stijging is van het aantal jongeren dat een hbo opleiding volgt is het aantal tussen 2014 en 2015 iets gedaald.

Meer vrouwen dan mannen volgen een vorm van hoger onderwijs. Dat geldt voor alle herkomstgroeperingen.

Hoewel onder jongeren met een niet-westerse achtergrond Turkse studenten de grootste groep vormen is de stijging tussen 2010 en 2015 onder Marokkaanse jongeren het grootst. In 2015/2016 volgen 11.380 Turkse jongeren en 10.100 Marokkaanse jongeren een hbo- of wo opleiding (Jeugdmonitor StatLine, 2017).

Laatst bewerkt: 30 juni 2017


Scores op de Centrale Eindtoets basisonderwijs

Autochtonen en westerse allochtonen behalen in 2015/2016 gemiddeld betere resultaten op de Centrale Eindtoets basisonderwijs van Cito dan niet-westerse allochtonen. Van de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen behalen leerlingen van Surinaamse afkomst de beste resultaten, leerlingen van Turkse afkomst behalen de laagste totaalscore. Meisjes en jongens scoren over het algemeen even goed.

Verschillen tussen jongens en meisjes zijn te zien op de onderdelen taal en rekenen. Meisjes hebben minder vragen goed op het onderdeel rekenen maar doen het beter bij taal.

Jongens en meisjes behalen gemiddeld bijna een even hoge totaalscore op de Centrale Eindtoets. Wanneer gekeken wordt naar de afzonderlijke toetsonderdelen is te zien dat meisjes iets beter zijn in taal dan jongens. Meisjes beantwoordden 73 procent van de taalvragen goed, jongens 70 procent. Op het onderdeel rekenen beantwoorden jongens 67 procent van de vragen goed en meisjes 63 procent.

Laatst bewerkt: 30 juni 2017


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies