Aantal kinderen en jongeren met een migratieachtergrond

In 2019 heeft bijna 73 procent van alle 0- tot 25-jarigen in Nederland een Nederlandse achtergrond en ruim 27 procent een migratieachtergrond. Deze laatste groep is opgebouwd uit bijna 67 procent met een niet-westerse en ruim 33 procent met een westerse achtergrond. De laatste jaren is er een lichte daling in het aantal kinderen met een Nederlandse achtergrond, van 75,49 procent in 2014 naar 72,88 procent in 2019, en een lichte stijging in het aantal kinderen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond.

Van de niet-westerse jeugd behoort de grootste groep met 31 procent tot de categorie 'overige'. Hiertoe behoren onder meer kinderen uit Somalië, Afghanistan, Iran en Irak.

Na de groep 'overige' vormen kinderen en jongeren met een Marokkaanse achtergrond de grootste groep niet-westerse migrantenjeugd, met ruim 19 procent. Ruim 16 procent van de niet-westerse jeugd heeft een Turkse achtergrond, bijna 11 procent een Surinaamse achtergrond en 7 procent een Antilliaans/Arubaanse achtergrond.

Sinds 2010 is het aandeel migrantenjeugd binnen de bevolking van 0 tot 25 jaar gestegen van 23,5 procent in 2010 naar ruim 27 procent in 2019. Binnen deze groep is er een verschuiving te zien in de verdeling van de herkomstgroepen. Zo is het percentage met een niet-westerse achtergrond gedaald van 69 procent van de migrantenjeugd in 2010 naar circa 67 procent in 2019. Het percentage met een westerse achtergrond steeg van circa 31 procent in 2010 tot ruim 33 procent in 2019 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Laatst bewerkt: 11 december 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Verdeling van migrantenjeugd naar herkomst

Circa 67 procent van de migrantenjeugd heeft in 2019 een niet-westerse achtergrond. Het grootste aandeel wordt gevormd door jeugd in de groep 'overig niet-westerse afkomst'. Deze groep is divers samengesteld en bestaat uit jeugd uit onder meer Somalië, Syrië, Iran, Irak en Afghanistan. Daarna vormen kinderen met respectievelijk een Marokkaanse (ruim 19 procent) of Turkse afkomst (ruim 16 procent) de grootste groepen.

Sinds 2010 vertoont de groep 'overig niet-westerse afkomst' de grootste stijging, van 24,47 van de migrantenjeugd in 2010 naar bijna 31 procent in 2019. De stijging komt door een toename van het aantal vluchtelingen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Laatst bewerkt: 11 december 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Definitie

De term 'migrantenjeugd' verwijst naar kinderen en jongeren die niet in Nederland geboren zijn of van wie een of beide ouders elders geboren zijn.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert bij de presentatie van cijfers de volgende indeling:

  • Nederlandse achtergrond: een persoon van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar de persoon zelf is geboren;
  • Westerse migratieachtergrond: iemand die in Nederland woont en van wie ten minste één ouder in een land in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan is geboren. Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden mensen met een migratieachtergrond uit Indonesië en Japan tot de westerse migratieachtergrond gerekend;
  • Niet-westerse migratieachtergrond: iemand die in Nederland woont en van wie ten minste één ouder in een land in Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Japan en Indonesië) of Turkije is geboren.

Verder wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie).

Bij het afbakenen van mensen met een migratieachtergrond staat het geboorteland van de ouders centraal. Minstens een van de ouders is in het buitenland geboren. Van mensen met een Nederlandse achtergrond zijn beide ouders in Nederland geboren.

Bron

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2019).

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies