Aantal kinderen en jongeren in Nederland

Van de circa 17 miljoen Nederlanders is in 2018 bijna 4,9 miljoen jonger dan 25 jaar. Dit komt neer op circa 28,5 procent van de bevolking. Ten opzichte van 2017 is er sprake van een lichte stijging van zowel de hele bevolking als van het aantal jeugdigen. Een jaar eerder waren beide gedaald.

Het aandeel jongeren over de laatste decennia laat een aanzienlijke daling zien. Eind jaren zestig lag het aandeel jongeren nog rond de 45 procent. In 1998 is dit gedaald tot ruim 30 procent. Hoewel de totale bevolking over de jaren gestegen is, is het aandeel jongeren binnen de totale bevolking geleidelijk nog verder afgenomen. In 2010 was 29,8 procent jonger dan 25 jaar. In 2018 gaat het om circa 28,5 procent van de bevolking dat jonger is dan 25 jaar.

Verdeling per leeftijdsgroep

Van de jeugd is in 2018 circa 18 procent in de leeftijd van nul tot vijf jaar, 19 procent vijf tot tien jaar, bijna 20 procent 10 - 15 jaar, ruim 21 procent 15 - 20 jaar en bijna 22 procent bestaat uit jong volwassenen van 20 - 25 jaar. In absolute aantallen: 0 - 5 jaar (872.289), 5 - 10 jaar (929.180), 10 - 15 jaar (980.299), 15 - 20 jaar (1.035.405) en 20-25 jaar (1.066.243) (CBS, 2018).

Laatst bewerkt: 17 augustus 2018


Percentage jeugd per provincie

De meeste kinderen en jongeren wonen in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland. Deze provincies hebben in totaal ook het hoogste bevolkingscijfer. Als we kijken naar welk deel van de bevolking jonger dan 25 jaar is, dan is Flevoland de 'jongste' provincie. 32 procent van de inwoners van Flevoland is jonger dan 25 jaar. Groningen, Overijssel en Utrecht,  hebben met circa 30 procent iets meer kinderen en jongeren dan het landelijk gemiddelde van bijna 29 procent. De meest vergrijsde provincie is Limburg, waar bijna 25 procent van de bevolking onder de 25 jaar is (CBS, 2018).

Laatst bewerkt: 17 augustus 2018


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Leerlingen per onderwijssoort

Van alle leerlingen in het onderwijs gaat in het schooljaar 2016/17 het grootste deel naar het regulier basisonderwijs (39 procent). Circa 27 procent volgde een vorm van regulier voortgezet onderwijs; respectievelijk 13 procent en 12 procent volgt een beroepsopleiding. 7 procent volgt een universitaire opleiding. De verdeling van leerlingen in de verschillende type voortgezet onderwijs vindt u bij 'Leerlingen in het voortgezet onderwijs' (2016/17).

Laatst bewerkt: 11 december 2017


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2016/2017 gingen ruim 995 duizend jongeren naar een vorm van voortgezet onderwijs. Bijna 22 procent volgde vmbo, 3 procent volgt het praktijkonderwijs, 17 procent havo en 17 procent vwo. Ruim 41 procent van de jongeren zat in een algemeen leerjaar. Hierbij gaat het om leerlingen die deelnemen aan de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs, en een kleiner deel aan het derde leerjaar, en die nog geen keuze hebben gemaakt voor een specifieke onderwijssoort, meestal combinatie havo/vwo (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2017).

Laatst bewerkt: 11 december 2017


Definitie

Hoeveel kinderen en jongeren zijn er in Nederland? Wat is de verdeling per leeftijdsgroep? In welke provincie woont er minder jeugd? Daarnaast zijn hier cijfers te vinden over het aantal en percentage kinderen en jongeren per soort onderwijs.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies