Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Internetverslaving

Internetverslaving is het verschijnsel dat sommige mensen zo opgaan in het gebruik van internet, dat hun gedrag de dwangmatige en obsessieve kenmerken van een verslaving begint te vertonen. Internetverslaving wordt ook wel compulsief internetgebruik genoemd.

Jongeren die verslaafd zijn aan internetten, hebben moeite hun gebruik onder controle te houden, zijn obsessief met het internet/sociale media bezig en gebruiken het internet als manier om met problemen om te gaan. Onder internetverslaving vallen verschillende vormen van internetgebruik, zoals surfen, gebruik van sociale media (zoals Whatsapp, Facebook, Twitter)en gamen via internet. 

Meten van internetverslaving

Om internetverslaving te meten, wordt gebruik van een op adolescenten afgestemde en verkorte Nederlandse versie van de Compulsive Internet Use Scale (de CIUS-A), een gevalideerd instrument. Jongeren krijgen hier vragen voorgelegd zoals: Hoe vaak vind je het lastig om met internetten te stoppen? Hoe vaak ga je liever internetten dan dat je tijd met anderen doorbrengt? En hoe vaak voel je je rot wanneer je niet kunt internetten? De antwoorden zijn ingedeeld in een vijfpuntsschaal (1 = nooit tot 5 = heel vaak).

Bron

Kerncijfers

In 2015 is bij bijna acht procent van de scholieren in het voortgezet onderwijs is sprake van risicovol gebruik van sociale media. Onder meisjes komt het risicovol gebruik beduidend meer voor dan bij jongens (respectievelijk ruim 10 procent en bijna 5 procent). Onder meisjes van 14 jaar komt het risicovol gebruik van sociale media met 13,6 procent het meeste voor.

Bij risicovol gamen is het tegenovergestelde het geval. Meer jongens dan meisjes vertonen risicovol gamegedrag. Van alle scholieren in het voortgezet onderwijs voldoet 3,3 procent aan de criteria voor risicovol gamen. Daarbij gaat het om 5,7 procent van de jongens en 0,9 procent van de meisjes.

Risicovol gebruik van sociale media en gamen is in het Peilstation Onderzoek scholieren 2015 (Van Dorsselaer e.a., 2016) gemeten aan de hand van verkorte versies van de Compulsive Interent Use scale en Video games addiction scale. Symptomen die duiden op problematisch internet of game gebruik zijn onder andere moeite met het stoppen, onrustig of geïrriteerd gevoel als er niet gegamed kan worden of geen gebruik gemaakt kan worden van sociale media, slaaptekort door gebruik en liever gamen of internetten dan tijd doorbrengen met anderen.

Laatst bewerkt: 2 maart 2018


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Dorsselaer, S. van, Tuithof, M., Verdurmen, ., Spit, M., van Laar, M. & Monshouwer, K. (2016). Jeugd en Riskant Gedrag 2015. Kerngegevens uit het Peilstationonderzoek scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies