Aantal pleegkinderen

In 2019 verbleven 23.272 kinderen en jongeren in een pleeggezin. In 2018 waren er 22.741 pleegkinderen. Het aantal pleegkinderen is dus met 531 gestegen. Het betreft het aantal unieke pleegkinderen dat voor kortere of langere tijd in een pleeggezin heeft gewoond. 

Het aantal kinderen en jongeren in de pleegzorg groeit gestaag sinds 2000. In december 2000 waren er circa 8.000 pleegkinderen. De groei is gestabiliseerd in 2014 en in 2015 is het aantal gegroeid naar 18.865 kinderen en jongeren. Sindsdien is het aantal met wat schommelingen nog verder gestegen naar 19.042 pleegkinderen op 31 december 2019.

48 procent van de pleegkinderen is geplaatst bij bekenden, bijvoorbeeld grootouders, tantes en ooms, maar ook onderwijzers of buren.  

In 2019 waren er 16.717 pleeggezinnen. Waaronder 2.778 nieuwe pleegouders. 2.386 pleegouders zijn gestopt (Pleegzorg Nederland, 2020). 

Laatst bewerkt: 16 juli 2020


Jeugdbescherming en vrijwillige hulpverlening

Bij 59 procent van de pleegkinderen is in 2019 sprake van een jeugdbeschermingsmaatregel. Dat betekent dat het kind met een machtiging van de kinderrechter uit huis is geplaatst. Voor 22 procent van deze kinderen is sprake van Onder Toezicht Stelling (OTS) en voor 37 procent van de pleegkinderen ligt de voogdij bij een gecertificeerde instelling. Bij 12 procent van de pleegkinderen is sprake van pleegoudervoogdij. Ten opzichte van 2018 is er in 2019 een lichte daling van het aantal pleegkinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. In 2018 ging het om het om 60 procent van de pleegkinderen. 

29 procent van de kinderen verblijft bij een pleeggezin zonder jeugdbeschermingsmaatregel en valt daarmee binnen de vrijwillige hulpverlening (Pleegzorg Nederland, 2020).

Laatst bewerkt: 16 juli 2020


Pleegzorg voor korte of langere tijd

Pleegzorg kan tijdelijk zijn of voor langere tijd. Van alle kinderen die in 2019 de pleegzorg hebben verlaten woonde 45 procent langer dan een jaar bij een pleeggezin. Daarvan woonde 27 procent langer dan twee jaar in een pleeggezin. Dit is een daling ten opzichte van 2018. Toen woonde 50 procent van de pleegkinderen langer dan een jaar in een pleeggezin en 35 procent langer dan twee jaar. Het aantal kinderen dat korter dan een jaar in een pleeggezin woonde is gestegen van 50 procent in 2018 naar 55 procent in 2019. 

Van de nieuwe plaatsingen was in 2019 16 procent deeltijdpleegzorg, vooral weekend- en vakantieopvang. Ten opzichte van 2018 is dat een stijging van 1 procent.

De meeste plaatsingen, 79 procent, betroffen voltijdpleegzorg. In 5 procent van de gevallen ging het om een combinatie van deeltijd en voltijd pleegzorg (Pleegzorg Nederland, 2019).

Laatst bewerkt: 16 juli 2020


Leeftijd van pleegkinderen

Van de kinderen en jongeren die in een pleeggezin zijn geplaatst zijn de meeste kinderen tussen de 5 en 11 jaar, gevolgd door kinderen tot 4 jaar. De verdeling pleegkinderen per leeftijdscategorie is, met uitzondering van 18plussers, jarenlang hetzelfde. In 2019 is, vergeleken met 2017, sprake van een verdriedubbeling van het aantal pleegkinderen van 18 jaar en ouder. Sinds 1 juli 2018 is het mogelijk voor pleegkinderen om tot hun 21ste in een pleeggezin te blijven, tenzij zij zelf aangeven dit niet meer te willen (Pleegzorg Nederland, 2020).

In 2019 is de verdeling over de verschillende leeftijdsgroepen als volgt:

Leeftijd Kinderen en jongeren in 2019 bij pleeggezin geplaatst Alle pleegkinderen op 31-12-2019 in pleeggezin
0 - 4 jaar 31 procent 12 procent
5 - 11 jaar 35 procent 39 procent
12-14 jaar 14 procent 19 procent
15-17 jaar 17 procent 20 procent
18 jaar en ouder 3 procent 10 procent

Laatst bewerkt: 16 juli 2020


Definitie

Een pleeggezin neemt voor korte of langere tijd een kind op in het gezin dat niet thuis kan wonen. De pleegouders in het pleeggezin worden hierbij begeleid door een pleegzorginstelling. De ouders van het kind worden betrokken bij de hulpverlening. Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die onder de Jeugdwet en daarmee onder de verantwoordelijkheid van  de gemeenten valt. 

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies