Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Overlijden kind

De cijfers hebben betrekking op kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot -20 jaar die door aangeboren aandoeningen, ziektes of uitwendige oorzaken zoals verkeersongevallen of zelfdoding zijn overleden.

Kerncijfers

In 2014 zijn 1.103 jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 20 jaar overleden. Veruit de meeste zijn in hun eerste levensjaar gestorven (634).

Er is de laatste  circa tien jaar sprake van een gestage daling van de sterfte onder kinderen. Het aantal jeugdige die overlijdt is afgenomen van  1.926 in 1995 tot 1.103 in 2013 (CBS, 2015). In het eerste levensjaar is het aantal kinderen dat is overleden gedaald van 3.939 in 1960 naar 634 in 2014.

Laatst bewerkt: 22 juni 2015


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Doodsoorzaken naar leeftijd (2012)

Ziekte is de meest voorkomende oorzaak van overlijden onder jeugdigen van 0  tot 25 jaar. In de leeftijdsgroep van 0 tot 10 jaar is ziekte tussen de 83 procent en 97 procent van de gevallen de doodsoorzaak. Naarmate de leeftijd vordert neemt deze percentage af. Onder 20-25 jarigen is in 42 procent van de gevallen ziekte de doodsoorzaak. Relatief veel jongeren van 20 tot-25 jaar zijn omgekomen door ongevallen (93 jongeren) en zelfdoding (84 jongeren). In het eerste levensjaar zijn 7 kinderen door moord en doodslag overleden.

Laatst bewerkt: 14 januari 2014


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies