• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Adoptie

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beschrijft adoptie als: het wettelijk aannemen van een kind. Door adoptie ontstaat een nieuwe, wettelijk geldende familieband tussen het kind en de adoptieouder(s). Bij adoptie worden alle juridische en pedagogische verantwoordelijkheden ten opzichte van het kind blijvend van de biologische ouders overgedragen aan de adoptie ouders.

Bron

  • Kalthoff, H. (2015). Adoptie: Invloed op een kind van opgroeien in een ander gezin. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Kerncijfers

In 2016 zijn er 214 adoptiekinderen uit het buitenland in Nederlandse gezinnen geplaatst. De afgelopen jaren is er sprake van een geleidelijke daling van het aantal ter adoptie opgenomen kinderen. In 2010 werden nog 705 kinderen geadopteerd. Het aantal aanvragen voor adoptie is echter ten opzichte van 2015 licht gestegen In 2016 zijn 717 verzoeken ingediend, waarvan 597 voor een eerste kind en 120 voor een tweede of volgend kind. Een jaar eerder waren het er in totaal 631, waarvan 528 voor een eerste kind en 103 voor een tweede of volgend kind 

Bijna de helft van de adoptiekinderen komt uit Azië. China blijft in 2016 nog steeds het grootste land van herkomst voor Nederland met 58 kinderen (Ministerie van veiligheid en Justitie, 2017). 

Laatst bewerkt: 3 januari 2018


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Herkomst adoptiekinderen naar werelddeel (2016)

Hoewel uit Azië, en met name uit China, de meeste kinderen komen, daalt dit aantal gestaag. Bijna de helft van alle adoptiekinderen komt uit Azië, waarvan ongeveer een derde uit China.. In 2016 werden 102 kinderen uit Azië geadopteerd, waarvan 58 uit China. Een jaar eerder ging het om 143 kinderen uit Azië. Het aantal geadopteerde kinderen uit andere werelddelen ligt tussen de 16 en 19 procent (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2017).

Laatst bewerkt: 3 januari 2018


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.