Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Adoptie

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beschrijft adoptie als: het wettelijk aannemen van een kind. Door adoptie ontstaat een nieuwe, wettelijk geldende familieband tussen het kind en de adoptieouder(s). Bij adoptie worden alle juridische en pedagogische verantwoordelijkheden ten opzichte van het kind blijvend van de biologische ouders overgedragen aan de adoptie ouders.

Bron

  • Kalthoff, H. (2015). Adoptie: Invloed op een kind van opgroeien in een ander gezin. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Kerncijfers

In 2017 zijn er 210 adoptiekinderen uit het buitenland in Nederlandse gezinnen geplaatst. De afgelopen jaren is er sprake van een geleidelijke daling van het aantal ter adoptie opgenomen kinderen. In 2010 werden nog 705 kinderen geadopteerd.

Het aantal aanvragen voor adoptie is na een lichte stijging in 2016 verder afgenomen. In 2017 zijn 465 verzoeken ingediend, waarvan 399 voor een eerste kind en 66 voor een tweede of volgend kind.

Hoewel uit Azië, met 34 procent, nog steeds de meeste kinderen komen, daalt dit aantal gestaag. Opvallend is daarentegen de stijging van het aantal geplaatste kinderen uit Europa. In 2017 komt 28 procent van de adoptiekinderen uit Europa, waarvan de grootste groep uit Hongarije (Ministerie van veiligheid en Justitie, 2018). 

Laatst bewerkt: 28 november 2018


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Herkomst adoptiekinderen naar werelddeel (2017)

Hoewel uit Azië, en met name uit China, de meeste kinderen komen, daalt dit aantal gestaag. 34 procent van alle adoptiekinderen komt uit Azië, waarvan ongeveer een derde uit China. In absolute aantallen gaat om 71 kinderen uit Azië in 2017, waarvan 25 uit China. In 2016 ging het om respectievelijk 102 kinderen uit Azië waarvan 58 uit China.  Na Azië komen, met 28 procent van alle adoptiekinderen, de meeste uit Europa. Het aandeel kinderen uit Europa is gestegen van 17 procent in 2016 naar 28 procent in 2017. Binnen Europa komt het grootste deel met 41 procent van de kinderen uit Hongarije, gevolgd door Bulgarije met 29 procent (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2018).

Laatst bewerkt: 28 november 2018


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies